Zachęcamy do skorzystania z naszej nowej oferty kursów w

PROMOCYJNYCH cenach 600zł

dla  Opiekunek Dziecięcych

i 400 zł Opiekunów osób starszych

 

Kurs – Opiekunka dziecięca – PROMOCJA

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Wazów 44, 65-044 Zielona Góra tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

www.http://medyk.zgora.pl  msz@medyk.zgora.pl

KURS OPIEKUNKA DZIECIĘCA – UAKTUALNIAJĄCY SKRÓCONY

PROMOCJA! cena 600 zł

Kurs „Opiekunka dziecięca” trwa 100 h dydaktycznych

 

PROGRAM KURSU

 • Psychologia rozwoju dziecka
 • Rozwój dziecka oraz jego stymulowanie
 • Pielęgnacja dziecka
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Choroby wieku dziecięcego
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej dziecka
 • Rozwijanie wrażliwości technicznej i plastycznej dziecka
 • Zabawy stymulujące rozwój dziecka
 • Kompetencje opiekunki dziecięcej
 • Zajęcia praktyczne

 

Terminy realizacji kursu

wrzesień-październik 2018 r.

Po kliknięciu na link proszę wybrać odpowiedni kurs i wypełnić formularz zgłoszeniowy

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

 

KONTO BANKOWE
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

 

Opis: imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika oraz nazwa kursu

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione pocztą elektroniczną lub telefonicznie

Informacje dodatkowe: www.medyk.zgora.pl

Kurs- Opiekun Osób Starszych – PROMOCJA

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Wazów 44, 65-044 Zielona Góra tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

www.http://medyk.zgora.pl  msz@medyk.zgora.pl

KURS OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

 

PROMOCJA! cena 400 zł

 

Kurs „Opiekun osób starszych” trwa 50 h dydaktycznych

 • 14 godzin zajęć teoretycznych (45 minut)
 • 36 godzin zajęć praktycznych (60 minut)

 

PROGRAM KURSU

Lp Zagadnienie Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęcia praktyczne
I. Rola i zadania opiekuna osób, proces starzenia się organizmu człowieka, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna 4
II. Choroby wieku podeszłego , obserwacja chorego, pomiar parametrów 6 4
III. Czynności w zakresie opieki nad osobą starszą, profilaktyka chorób 2 13
IV. Formy organizacji czasu wolnego 2 6
V. Zajęcia praktyczne w wybranej placówce 8
VI. Pierwsza pomoc przedmedyczna w geriatrii 5
RAZEM 14 36
50

 

Terminy realizacji kursu

wrzesień-październik 2018 r.

Po kliknięciu na link proszę wybrać odpowiedni kurs i wypełnić formularz zgłoszeniowy

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

 

KONTO BANKOWE
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

 

Opis: imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika oraz nazwa kursu

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione pocztą elektroniczną lub telefonicznie

Informacje dodatkowe: www.medyk.zgora.pl

 

 

Skip to content