Potrzebne dokumenty

Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023r. odbywa się dwutorowo :

W pierwszej kolejności : ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE – link bezpośredni znajduje sie  na stronie głównej wypełniają go wszyscy kandydaci

Można to zrobić również  wchodząc na nasza stronę www.medyk.zgora.pl a następnie wchodzimy  w zakładkę strefa słuchacza  – rekrutacjapodanie o przyjecie do szkoły. Na wybranej stronie klikamy w  link do pobrania i wypełniamy formularz dotyczący kierunku który nas interesuje.  Po  dokładnym wypełnieniu przesyłamy go  do nas jako podstawowe zgłoszenie elektroniczne .

W drugim etapie po zgłoszeniu ELEKTRONICZNYM

Wszyscy kandydaci maja  dwie możliwości złożenia wymaganych dokumentów

Pierwsza (w pełni on- line)

– wszystkie potrzebne dokumenty przesyłamy  on-line na adres:    msz@medyk.zgora.pl  ( wypełnione podanie  , świadectwo-a , zdjęcia,  zaświadczenia, dowód wpłaty) w formie skanów, plików Pdf lub dobrej jakości zdjęć –  CZYTELNYCH ( po przyjęciu  do szkoły we wrześniu donosimy oryginalne dokumenty np.świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Opłatę koperty rekrutacyjnej w wysokości 40 zł można uiścić na nr konta: 86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

Dane do przelewu: Medyczne Studium Zawodowe, ul. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

Tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna.

– podczas wysyłania materiałów w tytule maila proszę wpisywać kierunek na który Państwo składacie dokumenty ( z góry Serdecznie Dziękujemy )

Druga ( tradycyjna )

– poprzez osobiste złożenie wszystkich  potrzebnych dokumentów w sekretariacie szkoły

Potrzebne dokumenty:

  1. Pobranie i czytelne wypełnienie PODANIA

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej ( matura nie jest obowiązkową )

3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (tylko jeżeli kandydat takie posiada) wraz z orzeczeniem lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki na wybranym wydziale i do wykonywania wybranego zawodu.

4. 3 fotografie czytelnie podpisane na odwrocie

5.W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu czy innymi zdiagnozowanymi schorzeniami lub dysfunkcjami utrudniającymi naukę – orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

6. Opłata koperty rekrutacyjnej w wysokości 40 zł można uiścić na nr konta: 86 1090 1535 0000 0001 3326 9109  lub uiścić w dziale księgowym szkoły (1 piętro)  (osoby które złożą wszystkie wymagane dokumenty do 3o czerwca 2022r. korzystają z 50% zniżki) )

Dane do przelewu: Medyczne Studium Zawodowe, ul. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

Tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna.

W razie pytań proszę  do nas dzwonić od  Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 13:00

lub pisac na maila: msz@medyk.zgora.pl

Skip to content