Zaznacz stronę

Przyrzeczenia słuchacza MSZ

Przyrzekamy uroczyście na sztandar:

  • że wzorowo będziemy wypełniać wszystkie obowiązki słuchacza MSZ,
  • uczyć się rzetelnie, zgodnie ze Statutem Szkoły,
  • na wzór Patrona Szkoły: Marii Skłodowskiej-Curie postępować uczciwie i sumiennie w wypełnianiu swoich obowiązków
  • wyrabiać silną wolę, cierpliwość, wrażliwość na potrzeby człowieka chorego,
  • kształtować koleżeństwo i poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,
  • stale pogłębiać wiedzę i zainteresowanie swoim zawodem,
  • wykazać inicjatywę w pracach na rzecz Szkoły ii środowiska,
  • nigdy nie splamić honoru i dobrego imienia Szkoły.