Technik masażysta

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

 Facebook  

Technik masażysta (tryb dzienny i wieczorowy)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie dziennym i wieczorowym)

Технік Масажист

Тривалість навчання: 2 роки ( 4 семестри в денній та заочній формі)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Навчання є безкоштовним!!!
Можливість набуття професійних практик за межами країни на території Німеччини у Франкфурті, Гюбені та Берліні.

 

Przedmioty nauczania:

Anatomia i fizjologia
Teoria masażu
Pracownia masażu
Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej
Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
Podstawy psychologii
Wybrane zagadnienia kliniczne
Prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
Język obcy zawodowy
Język migowy
Wychowanie fizyczne
Praktyka zawodowa

W III i IV semestrze prowadzone są zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia.
Pod koniec semestru II i IV słuchacze odbywają dwutygodniową praktykę zawodową.

Предмети навчання:

Анатомія та фізіологія

Теорія масажу

Лабораторія масажу

Масаж в косметології та біологічній регенерації

Вибрані теми з фізіотерапії

Основи психології

Вибрані клінічні теми

Ведення господарської діяльності в охороні здоров’я

Професійна іноземна мова

Жестова мова

Фізична культура

Професійна практика

В 3-ому та 4 – ому семестрах проводяться практичні заняття в закладах охорони здоров’я.
Наприкінці  2 – го та 3 – го семестру учні проходять двотижневу професійну практику.

Informacja o zawodzie technik masażysta:

Technik masażysta świadczy usługi przede wszystkim w zakresie masażu leczniczego. Podczas nauki zdobywa również umiejętności wykonywania masażu na potrzeby odnowy biologicznej oraz kosmetyki. Potrafi wykonać wiodące zabiegi z zakresu odnowy biologicznej np. bicze szkockie, czy też obsługiwać obiekt typu sauna. W swojej pracy często korzysta z wiedzy dotyczącej diagnostycznych metod obrazowych oraz umiejętnością oceny tkanek na potrzeby masażu. Technik masażysta razem z innymi specjalistami współuczestniczy w realizacji działań prozdrowotnych i rehabilitacyjnych. Praca masażysty związana jest z bezpośrednim kontaktem z osobą chorą. Dlatego też każdy kto chce kształcić się w tym zawodzie i wykonywać masaż powinien posiadać następujące cechy psychofizyczne: opanowanie, cierpliwość, otwartość na drugiego człowieka, odpowiedzialność, troskliwość, życzliwość, sprawność fizyczną, odporność na stres, umiejętność współpracy zespołowej.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą  poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy /angielski lub niemiecki/.

Z punktu widzenia współczesnej medycyny, rozwijających się technologii oraz rosnącej liczby chorób będących konsekwencją rozwoju cywilizacji – zapotrzebowanie na usługi świadczone przez technika masażystę są i będą ciągle rosnąć.

W wykonywaniu zadań zawodowych technik masażysta jest osobą bardzo często współpracującą z fizjoterapeutą i lekarzem wykonując zabiegi masażu wg zlecenia lekarskiego.

Bezpośredni kontakt z pacjentem sprawia, że praca masażysty może być satysfakcjonującą  i dawać zadowolenie.

Masażysta ze względu na ciągły rozwój nauki w dziedzinie rehabilitacji medycznej i sportowej – powinien być gotowy do ciągłego doskonalenia zawodowego.

Atuty:

 • Nauka w małych grupach – maksymalnie 10 osób
 • Własne profesjonalnie wyposażone sale wykładowe i pracownie masażu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna
 • Partnerski stosunek do słuchacza
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego już w trakcie trwania nauki – bezpośrednie wykonywanie zabiegów masażu sportowcom m.in. kolarzom i biegaczom podczas oficjalnych imprez sportowych
 • Nie wymagana matura, aby podjąć kształcenie
 • Organizacja pokazów oraz dodatkowych szkoleń

  Інформація про професію технік масажист:

  Масажист – технік надає послугу, в першу чергу в галузі лікувального масажу. Під час навчання також набувають навички масажу в біологічній регенерації та косметології. Здатні проводити провідні процедури з сфери біологічної регенерації наприклад, струменями води (“шотландські батоги”) , або обслуговувати об’єкти по – типу сауни. У своїй роботі часто використовують знання методів образних, а також вміння оцінювати тканин на потреби масажу. Технік масажист разом з іншими фахівцями бере участь у проведенні оздоровчо- реабілітаційних заходів. Робота масажиста пов’язана з безпосереднім контактом з хворою людиною. Тому кожен, хто хоче вчитися на цю професію і виконувати масаж, повинен мати такі психофізичні характеристики: самоконтроль, терпіння, відкритість до іншої людини, відповідальність, турбота, доброта, фізична підготовка, стресо-стійкість, вміння працювати в команді.

  Учні отримують можливість спілкуватися з глухонімими людьми, вивчаючи мову жестів, а також професійну іноземну мову (англійську або німецьку ).

  З точки зору сучасної медицини, розвитку технологій, а також зростання кількість захворювань, що виникають у результаті розвитку цивілізації – попит на послуги масажиста є і буде продовжувати зростати.

  При виконанні професійних завдань масажистом є людина, яка часто співпрацює з фізіотерапевтом і лікарем, який виконує масажні процедури за медичним направленням.

  Прямий контакт з пацієнтом надихає, що праця масажиста може бути задовільна та надавати задоволення.

  Масажист завдяки постійному розвитку науки в галузі медичної та спортивної реабілітації – повинен бути готовий до постійного професіонального розвитку.

  Сильні сторони:
  • Навчання в невеликих групах – до 10 осіб
  • Власні професійно обладнані лекційні зали та масажні кабінети
  • Професійний викладацький склад
  • Партнерське ставлення до учня
  • Можливість набратися професійного досвіду під час навчання – безпосереднє виконання масажів спортсменів, наприклад велосипедистів та бігунів під час офіційних спортивних заходів
  • Не вимагається зовнішнє незалежне оцінювання , аби зайнятися освітою
  • Організація демонстрацій та додаткових навчань

Technik masażysta może podjąć pracę w:

 • szpitalach
 • przychodniach i zakładach rehabilitacyjnych
 • klinikach rehabilitacyjnych
 • uzdrowiskach i sanatoriach
 • zakładach pomocy społecznej
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • gabinetach kosmetycznych
 • klubach sportowych
 • obiektach SPA i Wellness
 • własnych gabinetach prowadząc działalność gospodarczą

  Технік масажист може знайти роботу в:

  Лікарнях

  Клініках та реабілітаційних закладах

  Реабілітаційних клініках

  Курортах та санаторій

  Закладах соціальної допомоги

  Закладах опіки та догляду

  Кабінетах біологічної регенерації

  Косметичних салонах

  Спортивних клубах

  СПА та оздоровчих центах

  Власних кабінетах ведучи власну господарську діяльність

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i otrzymaniem tytułu zawodowego – technik masażysta.

Учні здобувають вміння спілкуватися  з особою, що не чує через жестову мову, а також знайомляться з професійною іноземною (англійською або німецькою) мовою.

Навчання закінчується зовнішнім іспитом, що підтверджує професійну кваліфікацію та отримання професійного звання – технік масажист.

Skip to content