Zaznacz stronę

Technik masażysta

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

Technik masażysta (tryb dzienny i wieczorowy)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie dziennym i wieczorowym)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Podanie o przyjęcie do szkoły

Przedmioty nauczania:

Anatomia i fizjologia
Teoria masażu
Pracownia masażu
Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej
Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
Podstawy psychologii
Wybrane zagadnienia kliniczne
Prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
Język obcy zawodowy
Język migowy
Wychowanie fizyczne
Praktyka zawodowa

W III i IV semestrze prowadzone są zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia.
Pod koniec semestru II i IV słuchacze odbywają dwutygodniową praktykę zawodową.

Informacja o zawodzie technik masażysta:

Technik masażysta świadczy usługi przede wszystkim w zakresie masażu leczniczego. Podczas nauki zdobywa również umiejętności wykonywania masażu na potrzeby odnowy biologicznej oraz kosmetyki. Potrafi wykonać wiodące zabiegi z zakresu odnowy biologicznej np. bicze szkockie, czy też obsługiwać obiekt typu sauna. W swojej pracy często korzysta z wiedzy dotyczącej diagnostycznych metod obrazowych oraz umiejętnością oceny tkanek na potrzeby masażu. Technik masażysta razem z innymi specjalistami współuczestniczy w realizacji działań prozdrowotnych i rehabilitacyjnych. Praca masażysty związana jest z bezpośrednim kontaktem z osobą chorą. Dlatego też każdy kto chce kształcić się w tym zawodzie i wykonywać masaż powinien posiadać następujące cechy psychofizyczne: opanowanie, cierpliwość, otwartość na drugiego człowieka, odpowiedzialność, troskliwość, życzliwość, sprawność fizyczną, odporność na stres, umiejętność współpracy zespołowej.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą  poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy /angielski lub niemiecki/.

Z punktu widzenia współczesnej medycyny, rozwijających się technologii oraz rosnącej liczby chorób będących konsekwencją rozwoju cywilizacji – zapotrzebowanie na usługi świadczone przez technika masażystę są i będą ciągle rosnąć.

W wykonywaniu zadań zawodowych technik masażysta jest osobą bardzo często współpracującą z fizjoterapeutą i lekarzem wykonując zabiegi masażu wg zlecenia lekarskiego.

Bezpośredni kontakt z pacjentem sprawia, że praca masażysty może być satysfakcjonującą  i dawać zadowolenie.

Masażysta ze względu na ciągły rozwój nauki w dziedzinie rehabilitacji medycznej i sportowej – powinien być gotowy do ciągłego doskonalenia zawodowego.

Atuty:

  • Nauka w małych grupach – maksymalnie 10 osób
  • Własne profesjonalnie wyposażone sale wykładowe i pracownie masażu
  • Profesjonalna kadra dydaktyczna
  • Partnerski stosunek do słuchacza
  • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego już w trakcie trwania nauki – bezpośrednie wykonywanie zabiegów masażu sportowcom m.in. kolarzom i biegaczom podczas oficjalnych imprez sportowych
  • Nie wymagana matura, aby podjąć kształcenie
  • Organizacja pokazów oraz dodatkowych szkoleń

Technik masażysta może podjąć pracę w:

szpitalach
przychodniach i zakładach rehabilitacyjnych
klinikach rehabilitacyjnych
uzdrowiskach i sanatoriach
zakładach pomocy społecznej
zakładach opiekuńczo-leczniczych
gabinetach odnowy biologicznej
gabinetach kosmetycznych
klubach sportowych
obiektach SPA i Wellness
własnych gabinetach prowadząc działalność gospodarczą

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i otrzymaniem tytułu zawodowego – technik masażysta.