Zaznacz stronę

Terapeuta zajęciowy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

Terapeuta Zajęciowy (tryb wieczorowy)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie wieczorowym)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Podanie o przyjęcie do szkoły

Pracownia arteterapii i rekodzieła artystycznego

Naukę realizujemy w trybie dziennym poniedziałek- piątek i wieczorowym czwartek, piątek, sobota i niedziela.
Przedmioty teoretyczne są nauczane w elearningu

Tryb wieczorowy 

to zajęcia z myślą o tych naszych kandydatach którzy muszą lub chcą pogodzić pracę z nauką, dlatego zaczynamy zajęcia w tym trybie w  czwartek i piątek od około godziny 15-16 do 20:00, sobota od  8:00 do 20-21, oraz niedziela od 8:00-9:00 do 14-15:00. Sobota i niedziela to zajęcia na miejscu w szkole  tzw. Pracownie,  natomiast  czwartek i piątek do godzin 17-18 to zajęcia prowadzone w trybie e-lerningowym bez konieczności bycia w szkole ( tzw. wykłady) prowadzone na odległość poprzez komputer i łączenie z platformą e-lerningową. Zajęcia od 17-18 do 20 to już zajęcia w szkole w pracowniach.

To oczywiście skrótowa wersja która może ulec zmianie w zależności od ilości utworzonych klas i grup ćwiczebnych.

 

 

W czasie nauki słuchacze przygotowują się do prowadzenia zajęć

  • usprawniających
  • rekreacyjnych
  • umożliwiających twórczą ekspresję.

Celem pracy terapeuty zajęciowego jest:

  • przywracanie osobom niepełnosprawny i przewlekle chorym sprawności
  • samodzielności i wiary w siebie

Terapeuta zajęciowy może być zatrudniony w każdym szpitalu, w sanatoriach i zakładach pomocy społecznej.

  • Interesujesz się losem osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych?
  • Jesteś tolerancyjny, otwarty i przyjaźnie nastawiony do tej grupy społecznej?

Jeżeli te osoby budzą tylko obojętność, niechęć, to nie trać czasu i nie czytaj dalej. Jeżeli pragniesz pomagać ludziom wykorzystując w praktyce swoją wiedzę i umiejętności, to zapoznaj się z przedstawionymi poniżej informacjami, dzięki którym będziesz miał poszerzoną wiedzę o tym wydziale.

Terapia zajęciowa stanowi jedną z form rehabilitacji. Zawód ten jest bardzo młodą dziedziną medyczną, który przyczynia się do usprawnienia psychicznego, fizycznego i społecznego nie za pomocą gimnastyki leczniczej, masażu i innych zabiegów lecz poprzez zastosowanie określonych czynności, pracy i rekreacji. Celem tego rodzaju oddziaływań jest przywrócenie osobom niepełnosprawnym bez względu na wiek, przyczynę i rodzaj dysfunkcji, samodzielności, wiary w siebie, chęci i satysfakcji z życia.

Treści teoretyczne zdobędziesz jeżeli jesteś pracowity, systematyczny i oczywiście chętny do poszerzania posiadanej wiedzy.

Umiejętności manualne jak np. szycie, szydełkowanie, robótki na drutach, haftowanie, tkanie, prace plastyczne na papierze, płótnie, szkle, prace w drewnie, skórze i metalu, wyzwalające twórczą ekspresję, zdobędziesz aktywnie uczestnicząc w zajęciach poszczególnych pracowni. Poznasz również niektóre elementy sztuki kulinarnej, które pozwolą Ci przygotować zgodnie z zasadami żywienia smaczne i zdrowe potrawy.

Nauka na tym kierunku w formie wieczorowej odbywa się w czwartek, piątek, sobota, niedziela. Godziny zajęć są dostosowane dla osób pracujących.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą  poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy /angielski lub niemiecki/.

PRZYKŁADOWE GALERIE:

Pracownia grafiki warsztatowej

Pracownia krawiecko- rękodzielnicza

Warsztaty z decoupage. Prowadzone w ramach pracowni rękodzieła i arteterapii:
Pracownia rzeźby w glinie i styropianie oraz płaskorzeźby ( reliefy).

ZADANIA PROWADZONE W PRACOWNI ARTETERAPII I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO:

Słuchacze kierunku Terapeuta zajęciowy w ramach realizowanych zajęć w pracowni arteterapii i pracowni rękodzieła artystycznego poznają m.in:

– techniki graficzne w zakresie druku wypukłego i płaskiego takie jak : linoryt, gipsoryt, drzeworyt czy monotypia.
– technik malarskie: malarstwo olejne, tempera, akryl, gwasz
– techniki rysunkowe: rysunek węglem, pastel suchy i tłusty, ołówek
– techniki rzeźbiarskie: rzeźba w glinie, styropianie, drewnie, płaskorzeźba w glinie, relief
– techniki pracy i obróbki drewna, metalu
– techniki odlewnicze: odlewy gipsowe z form glinianych, oraz techniki retuszerskie (odzyskiwanie uszkodzonych formach rzeźbiarskich)
– techniki dekoratorskie: sgraffito, mozaika, wypalanie w drewnie
– techniki hafciarsko-krawieckie: m.in haft krzyżykowy, podstawy szycia na maszynie, szycie prostych zabawek, projektowanie i przygotowanie dokumentacji form zabawkarskich
– wiedzę z zakresu historii sztuki
– wiedzę z zakresu psychofizjologi postrzegania barwy

Wszystkie wyżej wymienione techniki realizowane są w zakresie ich poznania , bezpieczeństwa wykonania, walorów artystycznych oraz podstawowej wiedzy i umiejętności posługiwania się nimi w przyszłej pracy tarapeutycznej. Dlatego mile widziane są u kandydata na terapeutę zajęciowego ogólne predyspozycje manualne, oraz wrażliwość estetyczna. W ramach zajęć w pracowni słuchacz, słuchaczka zdobędą wystarczająca wiedzę i umiejętności do samodzielnego poruszania się w wyżej wymienionych technikach oraz do stosowania ich w różnych konfiguracjach z podopiecznym w ramach prowadzonej przez słuchacza pracy terapeutycznej.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

Na zajęciach praktycznych, które odbywają się w placówkach służby zdrowia, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych będziesz miał możliwość bezpośredniego kontaktu i podjęcia współpracy z osobami niepełnosprawnymi, oczekującymi na Twoją pomoc. Tworząc serdeczną i przyjazną atmosferę dajesz chorym szansę zapomnienia o chorobie, osamotnieniu i ograniczeniu sprawności. Organizując czas wolny zaktywizujesz te osoby, przywrócisz utraconą niejednokrotnie chęć do dalszego życia. Twoja życzliwość, opiekuńczość, gotowość udzielenia pomocy sprawi, że na twarzach Twoich podopiecznych pojawi się uśmiech i zadowolenie.

Słuchacze na takich zajęciach mogą wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności nabyte w czasie nauki w szkole.