Technik elektroradiolog - UA

Technik elektroradiolog (tryb dzienny )

Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów w trybie dziennym)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Przedmioty nauczania:

Zarys psychologii
Prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pierwszej pomocy
Język migowy
Fizyka i aparatura w elektroradiologii
Ochrona radiologiczna
Diagnostyka obrazowa
Diagnostyka elektromedyczna
Radioterapia
Anatomia radiologiczna
Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
Język obcy w ochronie zdrowia
Wychowanie fizyczne
Praktyka zawodowa

 

Informacja o zawodzie technik elektroradiolog:

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych
i elektromedycznych lub zakładach radioterapii. W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.

Technik współdziała w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych
i ich obróbce, troszczy się o pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

Praca technika elektroradiologii z punktu widzenia współczesnej medycyny i szybkiej diagnostyki sprawia, że w swoim zawodzie szybko  znajdzie pracę w wielu obszarach pracy branży medycznej.

W wykonywaniu zadań technik elektroradiolog musi się opierać o zasady ochrony radiologicznej i systemy zapewnienia jakości. Jest osobą bardzo często współpracująca w zespole z lekarzem, czy też pracującą samodzielnie podczas wykonywania zleceń lekarskich. Obcowanie i kontakt z pacjentem powoduje, że praca daje dużo satysfakcji
i samozadowolenia z wykonywanych obowiązków.

Powinien się wykazywać umiejętnością pracy w zespole, a ze względu na ciągły postęp w elektroradiologii – gotowością ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Technik elektroradiolog może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w:

pracowni rentgenowskiej (rentgenografii, rentgenoskopii)
pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
pracowni ultrasonografii
pracowni radiodiagnostyki stomatologicznej (i w pracowniach stomatologicznych przy wykonywaniu rentgenografii lub pantomografii)
pracowni mammografii
pracowni radiologii naczyniowej
pracowni radiologii interwencyjnej
pracowni medycyny nuklearnej (diagnostyka radioizotopowa)
pracowni hemodynamiki
pracowni densytometrii
pracowni elektrokardiografii, prób wysiłkowych
pracowni elektroencefalografii
pracowni elektromiografii
pracowni audiometrii
pracowni spirometrii
zakładach radioterapii
na oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji
w szpitalnych oddziałach ratunkowych

 

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą  poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Skip to content