Zaznacz stronę

Technik ortopeda

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

Technik ortopeda (tryb dzienny)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie dziennym)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły

Informacja o zawodzie technik ortopeda:

To zawód o charakterze medyczno-technicznym, który łączy w sobie przetwarzanie i obróbkę surowców oraz materiałów z projektowaniem i doborem oraz konserwacją sprzętu i pomocy ortopedycznych.

Przedmioty nauczania:

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język obcy zawodowy
Podstawy  działalności zawodowej z elementami technik informatycznych
Elementy psychologii i socjologii
Anatomia, fizjologia i patologia
Biomechanika ortopedyczna
Przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny
Materiałoznawstwo i technologia obróbki
Pracownia dorabiania środków pomocniczych
Pracownia wykonywania i dorabiania przedmiotów ortopedycznych

Do zadań technika ortopedy  należy m.in.

ocenianie stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowanie i wykonywanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
opracowywanie indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
dobieranie, stosowanie oraz kierowanie procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
dokonywanie bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
podejmowanie współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

W codziennej pracy technik ortopeda zajmuje się:

projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych;
realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika;
prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi;
wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych;
dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej;
pobiera miary;
wykonuje pozytywy gipsowe;
dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

Potencjalne miejsca pracy:

szpitalne oddziały ortopedyczne i rehabilitacji
zakłady usprawniania leczniczego
zakłady sprzętu ortopedycznego

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.