Technik ortopeda

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

 Facebook  

Technik ortopeda (tryb dzienny)

         Технік ортопед  (денне навчання )

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie dziennym)

   Термін  навчання: 2 роки ( 4 семестри денного навчання)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Навчання  є безкоштовною!!!

Можливість набуття професійних практик за межами країни на території Німеччини у Франкфурті, Гюбені та Берліні.

 

Informacja o zawodzie technik ortopeda:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЮ ТЕХНІК ОРТОПЕД:

To zawód o charakterze medyczno-technicznym, który łączy w sobie przetwarzanie i obróbkę surowców oraz materiałów z projektowaniem i doborem oraz konserwacją sprzętu i pomocy ortopedycznych.

Це медична та технічна професія, яка поєднує переробку та обробку сировини та матеріалів з проектуванням та підбором та обслуговуванням обладнання і ортопедичної допомоги.

Przedmioty nauczania:

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język obcy zawodowy
Podstawy  działalności zawodowej z elementami technik informatycznych
Elementy psychologii i socjologii
Anatomia, fizjologia i patologia
Biomechanika ortopedyczna
Przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny
Materiałoznawstwo i technologia obróbki
Pracownia dorabiania środków pomocniczych
Pracownia wykonywania i dorabiania przedmiotów ortopedycznych

Предмети навчання:

Здоров’я та безпека на роботі

Професійна іноземна мова

Професійні основи з інформатичними елементами

Елементи психології та соціології

Анатомія, фізіологія та патологія

Ортопедична біомеханіка

Ортопедичні предмети та реабілітаційне обладнання

Матеріали та технологія обробки

Допоміжна студія виготовлення

Майстер клас з виготовлення та підбирання ортопедичних предметів

Do zadań technika ortopedy  należy m.in.

До завдань техніка ортопеда належать наступні:

ocenianie stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowanie i wykonywanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
opracowywanie indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
dobieranie, stosowanie oraz kierowanie procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
dokonywanie bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
podejmowanie współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

Оцінка функціонального стану пацієнта, що вимагає ортопедичних поставок, а також проектування та виконання ортопедичних предметів та допоміжних засобів ;

Розробка індивідуального плану постачання ортопедичних засобів та засобів відповідно до рекомендацій лікаря та потреб пацієнта;

Підбір, використання та управління технологічним процесом ортопедичних поставок та допоміжних засобів;

Проведення поточних ремонтів ортопедичних предметів та допоміжних засобів;

Проведення співпраці із закладами охорони здоров’я при постачанні ортопедичних та допоміжних предметів та у сфері ранньої реабілітації пацієнта.

W codziennej pracy technik ortopeda zajmuje się:

В щоденній праці  технік ортопед використовує:

projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych;
realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika;
prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi;
wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych;
dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej;
pobiera miary;
wykonuje pozytywy gipsowe;
dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

Проектування, виготовлення та продаж ортопедичного та реабілітаційного обладнання на промислових та ремісничих закладах.

Виконує індивідуальні замовлення на ортопедичні предмети, адаптує ортопедичні предмети під потреби користувача;

Проводить інструктаж з використання ортопедичних предметів;

Виконує монтаж та демонтаж, а також обробку ортопедичних предметів;

Підбирає та використовує методи переробки та обробки сировини, а також матеріалів, що використовуються в ортопедичній техніці;

Отримує на замовлення;

Виконує гіпсові накладки;

Підбирає елементи та заготовки для виконання ортопедичних предметів та допоміжних засобів;

Періодичні службові огляди та ремонти ортопедичних об’єктів.

Potencjalne miejsca pracy:

Потенційні  місця роботи:

szpitalne oddziały ortopedyczne i rehabilitacji
zakłady usprawniania leczniczego
zakłady sprzętu ortopedycznego

Лікарські ортопедичні та реабілітаційні відділи

Заклади терапевтичних вдосконалень

Заклади ортопедичного обладнання.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Учні здобувають вміння спілкуватися з особою, що не чує через жестову мову, а також знайомляться з професійною іноземною (англійською або німецькою) мовою.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Наука закінчується зовнішнім іспитом, що підтверджує  професійну кваліфікацію.

Skip to content