Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry w trybie wieczorowym lub w ramach kursów kwalifikacyjnych również 2 semestry)

Przedmioty nauczania:

 • Wychowanie fizyczne
 • Anatomia i fizjologia
 • Psychologia z elementami pedagogiki i socjologii
 • Język obcy zawodowy
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • Język migowy
 • Pracownia rehabilitacji
 • Pracownia zabiegów opiekuńczych
 • Trening umiejętności społecznych
 • Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
 •  Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (zajęcia praktyczne )

Informacja o zawodzie

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej.

Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie mają empatia i komunikatywność. W realizacji zadań pomocne są: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Skip to content