Ślubowanie absolwenta MSZ

Jako absolwent medycznego studium zawodowego ślubuję na sztandar szkoły, że w ciągu życia będę wypełniać najrzetelniej wszystkie obowiązki zawodowe. Za najwyższą wartość pracy uznawać dobro człowieka, dobro chorego. Nieść pomoc każdemu, niezależnie od jego przynależności rasowej, narodowościowej i wyznania. Zachować tajemnicę zawodową, przestrzegać godności osobistej człowieka. W pracy okazywać rzetelność, odpowiedzialność i kulturę osobistą. Systematycznie pogłębiać wiedzę zawodową, strzec godności zawodu, chwalić dobre imię szkoły.

Skip to content