Poradnik da kandydatów

PORADNIK DLA KANDYDATÓW

Порадник для абітурієнтів

I. Informacje, które będą ci pomocne w trakcie procesu rekrutacji.

 1. Po wyjściu z poradnika w sąsiedniej zakładce masz dostęp do formularza podania o przyjęcie do Medyka
 2. Możesz zarejestrować się jednocześnie na 2 kierunki – jeden w formie dziennej, drugi wieczorowej
 3. Jeśli w ciągu 24 godzin nie otrzymasz potwierdzenia rejestracji na maila zwrotnego skontaktuj się ze szkołą pod numerem telefonu 68 3271325.
 4. Wydrukowane i podpisane podanie dostarcz do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą wraz z pozostałymi dokumentami
 5. Podanie można wypełnić w szkole, wydrukować oraz na miejscu dokonać opłaty rekrutacyjnej

I.Корисна інформація, яка допоможе Тобі у процесі прийому.

 1. 1. Після виходу з порадника в сусідній закладці, отримаєш доступ до формуляра подання про прийняття до Medyka.
 2. Можна одразу зареєструватися на 2 напрямки – один – на денну форму, другий–на вечірню.
 3. Якщо впродовж 24 годин, ти не отримаєш підтвердження реєстрації на зворотньому листі, сконтактуйтеся з школою за номером телефону 68 3271325.
 4. Надруковану та підписану заяву потрібно подати до секретаріату особисто або надіслати поштою разом з іншими документами.
 5. Заяву можна заповнити в школі, надрукувати, а також на місці оплатити рекрутаційний збір.
 6. Звільнення від сплати стартового внеску громадян України, які постраждали внаслідок бойових дій – за поданням заявки

II.Komplet dokumentów:

 • wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie do szkoły na wybrany wydział wypełnione online
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (dopuszczalny również odpis świadectwa lub potwierdzona notarialnie kopia)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 40 zł (zwolnieni z opłaty są absolwenci i uczniowie Medyka, a osoby, które złożą dokumenty w terminie podstawowym do 30.06.2022r korzystają z 50% zniżki)
 • 1 zdjęcie (w przypadku ubiegania się o legitymację
 • II.Комплект документів:
 • Надрукована та підписана заява про прийняття до школи на обраний відділ, що виконується онлайн.
 • Свідоцтво закінченнясередньої школи, або атестат зрілості (допустима також копія свідоцтва, або підтверджена нотаріально копія).
 • Підтвердження виконаної рекрутаційної оплати 40 злотих (звільнені з оплати випускники Медика, а також особи, які складуть документи в строк основним до 30.06.2022 користуються 50 % знижки).
 • 1 фотографія (при поданні заяви на посвідчення особи).

Konto do przelewu opłaty rekrutacyjnej:

86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

Рахунок для перерахування рекрутаційної оплати:

86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

Tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna.

Заголовок перерахунку: рекрутаційна оплата (opłata rekrutacyjna)

Dane do przelewu/ adres do wysyłki dokumentów:

CKZiU; ul. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

Дані до перерахування/адрес для відправлення документів:

CKZiU; ul. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

W razie pytań dzwoń tel. 68 327 13 25 lub pisz na adres zapytaj@medyk.zgora.pl lub msz@medyk.zgora.pl

В разі питань сконтактуйтеся за номером тел. 68 327 13 25 , або пишіть на адрес електронної пошти zapytaj@medyk.zgora.pl або mzs@medyk.zgora.pl

Ostateczny termin składania dokumentów 19 sierpnia2022r.

Останній термін складання документів 19 серпня 2022 рік.

Skip to content