Zaznacz stronę

Poradnik da kandydatów

PORADNIK DLA KANDYDATÓW

I. Informacje, które będą ci pomocne w trakcie procesu rekrutacji.

 1. Po wyjściu z poradnika w sąsiedniej zakładce masz dostęp do formularza podania o przyjęcie do Medyka
 2. Możesz zarejestrować się jednocześnie na 2 kierunki – jeden w formie dziennej, drugi wieczorowej
 3. Jeśli w ciągu 24 godzin nie otrzymasz potwierdzenia rejestracji na maila zwrotnego skontaktuj się ze szkołą pod numerem telefonu 68 3271325.
 4. Wydrukowane i podpisane podanie dostarcz do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą wraz z pozostałymi dokumentami
 5. Podanie można wypełnić w szkole, wydrukować oraz na miejscu dokonać opłaty rekrutacyjnej

II. Komplet dokumentów:

  1. wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie do szkoły na wybrany wydział wypełnione online
  2. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (dopuszczalny również odpis świadectwa lub potwierdzona notarialnie kopia)
  3. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 40 zł (zwolnieni z opłaty są absolwenci i uczniowie Medyka, a osoby, które złożą dokumenty w terminie podstawowym do 18.06.2021 korzystają z 50% zniżki)
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (kierunku kształcenia),
  5. 1 zdjęcie (w przypadku ubiegania się o legitymację)

Konto do przelewu opłaty rekrutacyjnej:


86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

Tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna.

Dane do przelewu/ adres do wysyłki dokumentów:

CKZiU; ul. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

W razie pytań dzwoń tel. 68 327 13 25 lub pisz na adres zapytaj@medyk.zgora.pl lub msz@medyk.zgora.pl

Ostateczny termin składania dokumentów 28 lipca 2021r.