Zaznacz stronę

Technik farmaceutyczny

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

Technik farmaceutyczny (tryb dzienny)

Czas trwania nauki: 2, 5 roku (5 semestrów w trybie dziennym)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły

Przedmioty nauczania:

Wychowanie fizyczne
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Język angielski zawodowy
Anatomia, fizjologia i patologia
Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
Język migowy
Technologia postaci leku
Farmakologia
Analiza leków
Farmakognozja
Technika sporządzania leków
Zastosowanie technologii informatycznej w ochronie zdrowia
Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Badania tożsamości surowców naturalnych
Identyfikowanie farmaceutycznych właściwości leków i określanie zakresu ich działania
Świadczenia farmaceutyczne
Praktyka zawodowa

Informacja o zawodzie technik farmaceutyczny:

Technik farmaceutyczny – osoba zajmująca się zawodowo pracą w aptece oraz przemyśle farmaceutycznym. Technik farmaceutyczny wykonuje także prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim.

Osoby wykonujące zawód technika farmaceutycznego są włączone w system opieki zdrowotnej w Polsce, a ich zawód polega na wykonywaniu usług farmaceutycznych. Ponieważ technicy farmaceutyczni stykają się w swojej pracy zawodowej bezpośrednio z pacjentami, odgrywają ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Czynności wykonywane przez technika farmaceutycznego w aptece częściowo pokrywają się z pracą magistra farmacji. Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Farmaceutyczne, do zadań technika farmaceutycznego w aptece należy wykonywanie czynności fachowych polegających na: wytwarzaniu produktów leczniczych (pod kontrolą mgr farmacji), sporządzaniu leków aptecznych i leków recepturowych, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:

– substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– substancje odurzające,
– substancje psychotropowe grupy I-N oraz II-P.

Ponadto technicy farmaceutyczni posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych mogą być kierownikami punktów aptecznych.

Technik farmaceutyczny może pracować w:

aptekach,
hurtowniach farmaceutycznych,
przemyśle farmaceutycznym,
przemyśle chemicznym i zielarskim.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.