Technik farmaceutyczny

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

 Facebook  

Technik farmaceutyczny (tryb dzienny)

Технік Фармацевт (денне  навчання )

Czas trwania nauki: 2, 5 roku (5 semestrów w trybie dziennym)

Термін навчання 2,5 роки ( 5 семестрів денного навчання )

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Навчання є безкоштовним!!!

Можливість набуття професійних практик за межами країни на території Німеччини у Франкфурті, Гюбені та Берліні.

 

Przedmioty nauczania:

Wychowanie fizyczne
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Język angielski zawodowy
Anatomia, fizjologia i patologia
Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
Język migowy
Technologia postaci leku
Farmakologia
Analiza leków
Farmakognozja
Technika sporządzania leków
Zastosowanie technologii informatycznej w ochronie zdrowia
Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Badania tożsamości surowców naturalnych
Identyfikowanie farmaceutycznych właściwości leków i określanie zakresu ich działania
Świadczenia farmaceutyczne
Praktyka zawodowa

Предмети навчання:

Фізичне виховання

Господарська діяльність в охороні здоров’я

Професійна англійська мова

Перша медична допомога під час загрози життю та здоров’ю

Жестова мова

Технологія форми препарату

Фармакологія

Аналізи ліків

Фармакогнізія

Техніка приготування препаратів

Використання інформаційних технологій в охороні здоров’я

Аналіз лікарських засобів та медичних продуктів

Тестування ідентичності природних ресурсів

Визначення фармацевтичних властивостей лікарських засобів та ступеня їх дії

Фармацевтичні переваги

Професійна практика

Informacja o zawodzie technik farmaceutyczny:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЮ ТЕХНІК ФАРМАЦЕВТ:

Technik farmaceutyczny – osoba zajmująca się zawodowo pracą w aptece oraz przemyśle farmaceutycznym. Technik farmaceutyczny wykonuje także prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim.

Технік фармацевт – професійна людина, що працює в аптечній та фармацевтичній промисловості. Технік фармацевт також виконує технічну, аналітичну  та адміністративну роботу, пов’язану з виробництвом лікарських засобів, аналізом та контролем якості лікарських засобів та маркетингом лікарських засобів, санітарної продукції та медичного обладнання ( в аптеках, фармацевтичних лабораторіях, фармацевтичній, хімічній та фіто промисловості).

Osoby wykonujące zawód technika farmaceutycznego są włączone w system opieki zdrowotnej w Polsce, a ich zawód polega na wykonywaniu usług farmaceutycznych. Ponieważ technicy farmaceutyczni stykają się w swojej pracy zawodowej bezpośrednio z pacjentami, odgrywają ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Czynności wykonywane przez technika farmaceutycznego w aptece częściowo pokrywają się z pracą magistra farmacji. Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Farmaceutyczne, do zadań technika farmaceutycznego w aptece należy wykonywanie czynności fachowych polegających na: wytwarzaniu produktów leczniczych (pod kontrolą mgr farmacji), sporządzaniu leków aptecznych i leków recepturowych, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:

Люди, які практикують професію технік фармацевт, інтегровані в систему охорони здоров’я Польщі, а їх професія полягає у наданні фармацевтичних послуг. Оскільки фармацевтичні фахівці мають прямий контакт з пацієнтами у своїй професійній роботі, вони  відіграють важливу роль у системі охорони здоров’я. Діяльність техніка фармацевта в аптеці частково схожа до роботи магістра фармації. Відповідно до чинного фармацевтичного законодавства завданнями техніка фармацевта в аптеці є провадження професійної діяльності, що складається з : виробництва лікарських засобів ( під контролем магістра фармації ), підготовки аптечних препаратів та рецептурних препаратів, видачі лікарських засобів та виробів медичного призначення, за винятком лікарських засобів, що мають у своєму складі:

– substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– substancje odurzające,
– substancje psychotropowe grupy I-N oraz II-P.

  • Речовини дуже сильної дії, визначені в офіційному переліку лікарських засобів дозволених на території Республіки Польща,
  • Наркотики,
  • Психотропні речовини I-N та II-P

Ponadto technicy farmaceutyczni posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych mogą być kierownikami punktów aptecznych.

Technik farmaceutyczny może pracować w:

Технік фармацевт може працювати у:

aptekach,
hurtowniach farmaceutycznych,
przemyśle farmaceutycznym,
przemyśle chemicznym i zielarskim.

Аптеках,

Фармацевтичних гуртовнях,

Фармацевтичній промисловості,

Хімічній та фіто промисловості.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Учні набувають вміння спілкуватися з особою, що не чує через жестову мову, а також знайомляться з професійною іноземною (англійською або німецькою) мовою.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Навчання закінчується  зовнішнім іспитом,  що підтверджує професійну кваліфікацію.

Skip to content