Biblioteka

Godziny pracy biblioteki:

 

Poniedziałek  -nieczynna

Wtorek        9:00 – 16:00
Środa            9:00 – 15:00
Czwartek 10:00 – 17:00
Piątek        10:00 – 17:00

Sobota       10:00 – 14:00

Przypominamy ze biblioteka pracuje tylko w dniu w których odbywają się zajęcia lekcyjne

Biblioteka MSZ – istnieje od początku powołania szkoły. Przez cały okres gromadzimy zbiory z zakresu medycyny, nauk pokrewnych, pedagogiki, psychologii, socjologii, a także literatury pięknej. Na dzień dzisiejszy mamy około 16 tys. woluminów, 240 kaset video, kasety magnetofonowe i płyty CD.

Księgozbiór podręczny składa się z encyklopedii, słowników ogólnych, medycznych i językowych. Swoje zbiory udostępniamy na miejscu ( czytelnia składa się z 18 miejsc ) i wypożyczamy księgozbiór słuchaczom i nauczycielom do korzystania w domu.

Każdy słuchacz MSZ  ma prawo korzystać ze zbiorów – można wypożyczyć do 5 podręczników jednocześnie z których można korzystać przez cały rok szkolny.
Osoby nie będące słuchaczami MSZ,  lub nauczycielami naszej szkoły mogą korzystać ze zbiorów tyko w czytelni bez możliwości kserowania.

W obrębie szkoły znajduje się ksero ogólnodostępne. Biblioteka posiada 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu do korzystania bezpłatnego z możliwością drukowania (koszt 0,20 gr. za stronę)

Zbiory gromadzimy pod kątem kierunków w jakim kształcimy. Najbogatsza oferta dotyczy kierunków:

 • pielęgniarstwo
 • technik masażysta
 • technik farmacji
 • dietetyk
 • technik usług kosmetycznych
 • higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna
 • ratownik medyczny
 • opiekun medyczny
 • opiekunka dziecięca
 • technik elektroradiolog

Od roku szkolnego 2003/2004 wszystkie książki zostały wprowadzone do systemu MOL. Pragniemy w przyszłości umożliwić przeglądanie księgozbioru w Internecie.

Czasopisma dostępne w czytelni w bieżącej prenumeracie:

 • Nowości w kosmetyce – dwumiesięcznik  prenumerata rozpoczęta w 2005
 • Beauty Forum – miesięcznik prenumerata rozpoczęta w 2005
 • Salon i elegancja – miesięcznik prenumerata rozpoczęta w 2005
 • Cabines – miesięcznik prenumerata rozpoczęta w 2005
 • Focus – miesięcznik prenumerata rozpoczęta w 2005
 • Gazeta Wyborcza – gazeta codzienna
 • Gazeta Lubuska – gazeta codzienna
 • Zdrowa żywność, zdrowy styl życia – kwartalnik prenumerata rozpoczęta od 2005
 • Newsweek- tygodnik
 • Rehabilitacja w praktyce – kwartalnik prenumerata rozpoczęta w 2006
 • Pani – miesięcznik prenumerata rozpoczęta w 2007
 • Asystentka i higienistka stomatologiczna – prenumerata od września 2009
 • Leki ziołowe Panacea – prenumerata od  września 2007
 • Gabi-net – prenumerata od roku 2007
 • Na ratunek –  kwartanik pranumerata od września 2009
 • Postępy kosmetologii kwartalnik prenumerata rozpoczęta w 2010
 • Postępy fitoterapii kwartalnik prenumerata rozpoczęta w 2011
 • Asysta dentystyczna prenumerata rozpoczęta w 2011

Czasopisma dostępne z  magazynu których prenumeratę już zakończono:

 1. Pielęgniarka i położna prenumerata 1997-2008
 2. Medycyna po dyplomie prenumerata 1998-2008
 3. fizjoterapia prenumerata 1998-2001
 4. Fizjoterapia Polska prenumerata 2001-2004
 5. Na temat prenumerata1998-2007
 6. Rehabilitacja medyczna prenumerata 1999-2007
 7. Wiadomości zielarskie prenumerata 1998-2002
 8. Charaktery prenumerata 1998-2008
 9. Harmonia prenumerata 2003-20004
 10. Mamo to ja prenumerata 2005- czerwiec 2009
 11. Dziecko prenumerata2006-2008
 12. Anestezjologia Intensywna terapia prenumerata 2005-2006
 13. Kosmetyka i kosmetologia prenumerata 1999-2004
 14. Pielęgniarstwo XXI wieku prenumerata 2006-2008
 15. Famacja polska miesięcznik prenumerata zakończona 2011
 16. English Matters dwumiesięcznik 2009-2011

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka szkolna :
  1. gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory czytelnikom
  2. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
  3. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne słuchaczy,
  4. kształtuje ich kulturę    czytelniczą
  5. wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli
  6. przysposabia słuchaczy do korzystania z biblioteki oraz z różnych źródeł informacji
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
  1. słuchacze
  2. nauczyciele
  3. pracownicy szkoły
 3. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do 10 czerwca każdego roku szkolnego
 4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko
 5. Czytelnik może wypożyczyć 5 książek jednocześnie i ma prawo korzystać z nich bezpłatnie w ciągu miesiąca
 6. Za brak przedłużenia terminu wypożyczenia książek czytelnik ponosi odpowiedzialność ( np. uiszczenie karnej opłaty za przetrzymywanie książek – wg ustaleń Dyrektora Szkoły na dany rok szkolny; pozbawienie okresowo lub na stałe możliwości korzystania z biblioteki
 7. Książki służące za pomoce dydaktyczne nauczyciel zobowiązany jest aktualizować raz w roku
 8. W przypadku ukończenia szkoły lub zmiany pracy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką ( karta obiegowa )
 9. W wypożyczonych książkach nie wolno czynić notatek, podkreśleń, zagięć lub wyrywać kartek. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy zwrócić ten sam tytuł lub uiścić odszkodowanie ( cena antykwaryczna lub rynkowa ). W razie zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów wydawnictwa wielotomowego, zwrot tytułu lub odszkodowanie dotyczy całości.
 10. Z encyklopedii, słowników i wartościowych książek można korzystać tylko w czytelni biblioteki
 11. Do biblioteki i czytelni czytelnicy winni wchodzić bez okryć wierzchnich, toreb i teczek
 12. W czytelni należy zachować ciszę
 13. Czytelnicy nie przestrzegający powyższego regulaminu zostaną pozbawieni prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z INTERNETU

 1. Korzystać z Internetu można tylko w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
 2. Podczas pracy przy komputerze nie stawiamy otwartych pojemników z napojami
 3. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie dwie osoby
 4. Ogranicza się czas korzystania z sieci dla jednej osoby do 45 minut
 5. W czasie pracy zachowujemy ciszę
 6. Przy komputerze zachowujemy środki ostrożności, jak przy każdym urządzeniu elektrycznym.
 7. Nie wolno wprowadzać własnych programów do komputerów
 8. Po zakończeniu pracy z komputerem nie wyłączamy go z sieci
 9. Z komputerów korzystamy tylko w godzinach pracy biblioteki
Skip to content