Kursy języka migowego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Wazów 44, 65-044 Zielona Góra tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

www.http://medyk.zgora.pl msz@medyk.zgora

 

 

KURS –  ELEMENTARNY  J.  MIGOWY

 

Elementarny kurs j. migowego obejmuje 60 godzin[1] zajęć. Jest prowadzony  w formie warsztatów. Jego adresatem są wszystkie osoby, które chciałyby nauczyć się podstaw komunikacji z osobami niesłyszącymi. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest sprawność manualna obu rąk.

Zajęcia odbywać się będą w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. Kurs kończy się egzaminem, a po jego pozytywnym zaliczeniu kursant otrzymuje certyfikat   z wyszczególnieniem zrealizowanych modułów nauczania i przeznaczonych na nie godzin. Słuchacze otrzymają również zaświadczenia na drukach MEN.

Organizatorem zajęć jest Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze, mające wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia dorosłych.

Kurs elementarny składa się z trzech modułów:

  • I moduł – 10 godz. – wprowadzenie w problematyką związaną z uszkodzeniami słuchu (podstawowe pojęcia związane z głuchotą; sytuacja społeczna, edukacyjna, zawodowa i zdrowotna osób niesłyszących w Polsce; tożsamość środowiskowa i kulturowa głuchych; werbalne i niewerbalne metody porozumiewania się z niesłyszącymi; działalność Polskiego Związku Głuchych)
  • I moduł 15 godz. –. Znaki daktylograficzne – alfabet palcowy, liczebniki główne i porządkowe.
  • I moduł 35 godz. – Znaki ideograficzne – słownictwo dotyczące podstawowej komunikacji, życia codziennego oraz bloki tematyczne: rodzina, dom, szkoła, praca, w sklepie, u lekarza. Język migowy w praktyce – odgrywanie scenek, dialogi, opisywanie obrazków itp.

 

Po kliknięciu na link proszę wybrać odpowiedni kurs – i wypełnić formularz zgłoszeniowy

 

Czas trwania kursu: *****  (Dokładny grafik zajęć przedstawiony zostanie po zawiązaniu się grupy).

Cena kursu: 600 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Ilość miejsc: 10-15

Miejsce zajęć: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Zajęcia prowadzi: wykładowca – trener języka migowego.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent elementarnego kursu j. migowego będzie znać podstawowe problemy osób z głuchych i niedosłyszących. Pozna pojęcia związane z głuchotą. Nauczy się znaków daktylograficznych oraz wybranych ideograficznych w zakresie codziennej komunikacji oraz słownictwa zawodowego. Nabędzie kompetencje umożliwiające mu dalsze samokształcenie oraz będzie przygotowany do podjęcia nauki na kursie doskonalącym.

 

KONTO BANKOWE
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

 

Opis: imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika oraz nazwa kursu

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione pocztą elektroniczną!

Informacje dodatkowe: www.medyk.zgora.pl

tel.: 691474861

 

[1] 1 godzina zajęć to 45 min.

 

Skip to content