Technik sterylizacji medycznej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

 Facebook  

Technik sterylizacji medycznej ( tryb wieczorowy i zaoczny)

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

   Технік медичної стерилізації ( заочне навчання)

Тривалість  навчання: 1 рік ( 2 семестри)

Навчання  є безкоштовним!!!

Можливість набуття професійних практик за межами країни на території Німеччини у Франкфурті, Гюбені та Берліні.

Przedmioty nauczania:

Język migowy
Język angielski zawodowy
Podstawy patofizjologii
Pracownia anatomii i fizjologii
Pracownia czynności dekontaminacji medycznej
Zastosowanie technologii informatycznej w ochronie zdrowia
Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
Podstawy mikrobiologii(e-learning)
Technologia sterylizacji(e-learning)
Technologia mycia i dezynfekcji(e-learning)
Działalność gospodarcza w służbie zdrowia(e-learning)
Bezpieczeństwo i higiena pracy(e-learning)
Praktyka zawodowa

Предмети навчання:

Жестова мова

Професійна англійська мова

Основи патофізіології

Лабораторія анатомії та фізіології

Лабораторія діяльності з медичного знезараження

Використання інформаційних технологій в охороні здоров’я

Перша медична допомога в надзвичайних ситуаціях для життя і здоров’я

Основи мікробіології (навчання он – лайн)

Технологія стерилізації ( навчання он – лайн )

Технологія мийки та дезінфекції ( навчання он – лайн )

Економічна діяльність у галузі охорони здоровя ( навчання он – лайн )

Безпека та гігієна праці ( навчання он – лайн )

Професійна практика

Informacja o zawodzie technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, kontrola procesu mycia i dezynfekcji, , montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi i bielizny operacyjnej, , sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Zabiegi naruszające ciągłość tkanek przeprowadzane są nie tylko w zakładach ochrony zdrowia, ale też w prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych czy studiach tatuażu. Zgodnie z przyjętymi standardami wszystkie narzędzia naruszające ciągłość tkanek muszą być sterylne.

Nieodpowiednio przeprowadzony proces dekontaminacji to jedna z przyczyn zakażeń.. Dlatego tak ważne zadanie można powierzyć tylko odpowiednio przygotowanym pracownikom.

W związku z nieustannym rozwojem wielu dyscyplin medycznych w których stosuje się tzw. narzędzia o małej inwazyjności tj. lasery, urządzenia elektroniczne, optyczne, implanty itp. powstało ogromne zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny sterylizacji medycznej. Wybierając zawód technika sterylizacji medycznej jako pierwszy na rynku zdobędziesz kwalifikacje do wykonywania tego poszukiwanego zawodu!

Інформація про професію техніка медичної стерилізації

Технік медичної стерилізації – це нова медична професія, яка була створена відповідно до потреб громади, що займається виробництвом стерильних медичних виробів в умовах охорони здоров’я. Метою роботи техніка медичної стерилізації є забезпечення відповідної мікробної чистоти обладнання, що використовується для діагностики та лікування.

До професійних завдань медичної техніки стерилізації відносяться: миття та ручна дезінфекція інструментів, підготовка розчинів миючих та дезінфікуючих препаратів, миття та дезінфекція верстатів, контроль процесу миття та дезінфекції, приготування інструментів перед стерилізацією, огляд обладнання в якісному та кількісному виражені, упакування інструментів та операційної білизни, стерилізація інструментів, операційної білизни та перев’язувального матеріалу різними методами, обробка стерилізаторів, контроль процесу стерилізації, ведення обліку всіх виконаних заходів.

Процедури, які порушують цілісність тканин проводять не тільки в медичних закладах, але і в приватних стоматологічних кабінетах, косметичних, або тату студіях. Згідно з прийнятими стандартами, всі інструменти, які компрометують цілісність тканин, повинні бути стерильними.

Невідповідний проведений процес знезараження є однією з причин зараження. Тому таке важливе завдання можна довірити тільки правильно підготовленим співробітникам.

Завдяки постійному розвитку багатьох медичних дисциплін, в яких використовуються, так звані малоінвазивні інструменти, тобто лазери, електронні, оптичні прилади, імплантати тощо ринок праці створив величезний попит на фахівців у сфері медичної стерилізації. Вибираючи професію медичного техніка стерилізації, ви першими на ринку отримаєте кваліфікацію для цією затребуваної професії!

Możliwość zatrudnienia:

Centralne sterylizatornie,
Punkty sterylizacyjne,
Gabinety stomatologiczne,
Gabinety kosmetyczne,
Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
Sterylizatornie w krajach Unii Europejskiej,

Можливості працевлаштування:

Центри стерилізації,

Пункти стерилізації,

Стоматологічні кабінети ,

Косметичні кабінети,

Недержавні заклади охорони здоров’я,

Стерилізація в країнах Європейського Союзу.

 

Не пропустіть свій шанс – приєднуйтеся до кращих!

Nie zwlekaj – zrób krok w stronę sukcesu. Nauka trwa tylko rok. Masz szansę zdobyć dobre wykształcenie i pracę w zawodzie.

Nie przegap swojej szansy – dołącz do najlepszych!

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Учні здобувають вміння спілкуватися з особою, що не чує через жестову мову, а також знайомляться з професійною іноземною (англійською або німецькою) мовою.

Не зволікай – зроби крок до успіху. Навчання триває лише рік. У вас є шанс отримати хорошу освіту та роботу по професії.

Не пропустіть свій шанс – приєднуйтеся до кращих!

Учні здобувають вміння спілкуватися з особою, що не чує через жестову мову, а також знайомляться з професійною іноземною (англійською або німецькою) мовою.

Skip to content