Zaznacz stronę

Opiekunka dziecięca

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

Opiekunka dziecięca (tryb zaoczny)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry z możliwością skrócenia do 3 semestrów)

Nauka jest bezpłatna!!!
CZEŚĆ ZAJĘĆ ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE E-LERNINGOWYM
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Podanie o przyjęcie do szkoły

Jeśli lubisz dzieci, masz z nimi dobry kontakt, jesteś osobą odpowiedzialną, łagodną, cierpliwą oraz kreatywną, jest to zawód dla Ciebie.

Do zadań opiekunki należą:

– codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka (np. kąpiel, przewijanie, przebieranie),
– prawidłowe odżywianie dziecka,
– organizowanie dziecku czasu wolnego (dobór zabaw lub zajęć ruchowych, które wpływają na jego prawidłowy rozwój psychomotoryczny).

Zatrudnienie:

– w żłobkach; przedszkolach,
– w domach opieki; domach małego dziecka,
– w hospicjach,
– w szpitalach (na oddziałach pediatrii, chirurgii dziecięcej); w szpitalach psychiatrycznych,
– w ośrodkach dla dzieci z trudnościami wychowawczymi,
– w charakterze niani wynajmowanej przez rodziców do opieki nad dzieckiem w trakcie ich nieobecności.

Przedmioty nauczania:

Charakteryzowanie cech psychofizycznych rozwoju dziecka
Prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
Rozpoznawanie osiągnięć rozwoju dziecka
Język migowy
Opiekowanie się dzieckiem
Stymulowanie rozwoju dziecka
Wspomaganie dziecka literatura
Pielęgnowanie dziecka zdrowego i chorego
Odżywianie dziecka zgodnie z normami żywieniowymi
Wspomaganie rozwoju dziecka muzyką
Stymulowanie rozwoju poprzez prace techniczne i plastyczne
Organizacja opieki w placówkach opiekuńczo -wychowawczych
Język obcy zawodowy
Praktyka zawodowa

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.