Opiekunka dziecięca

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

 Facebook  

Opiekunka dziecięca

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry lub w ramach kursów kwalifikacyjnych  możliwość skrócenia do 3 semestrów)

Nauka jest bezpłatna!!!
CZEŚĆ ZAJĘĆ ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE E-LERNINGOWYM
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

  Дитячий опікун

Тривалість навчання: 2 роки (4 семестри, або у межах кваліфікаційних курсів можливість скорочення до 3-ох семестрів)

Навчання  є  безкоштовним!!!

Частина занять відбувається за допомогою  он-лайн системи

Jeśli lubisz dzieci, masz z nimi dobry kontakt, jesteś osobą odpowiedzialną, łagodną, cierpliwą oraz kreatywną, jest to zawód dla Ciebie.

Do zadań opiekunki należą:

– codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka (np. kąpiel, przewijanie, przebieranie),
– prawidłowe odżywianie dziecka,
– organizowanie dziecku czasu wolnego (dobór zabaw lub zajęć ruchowych, które wpływają na jego prawidłowy rozwój psychomotoryczny).

Zatrudnienie:

– w żłobkach; przedszkolach,
– w domach opieki; domach małego dziecka,
– w hospicjach,
– w szpitalach (na oddziałach pediatrii, chirurgii dziecięcej); w szpitalach psychiatrycznych,
– w ośrodkach dla dzieci z trudnościami wychowawczymi,
– w charakterze niani wynajmowanej przez rodziców do opieki nad dzieckiem w trakcie ich nieobecności.

Якщо ти любиш дітей,маєш з ними добрий контакт, є відповідальною особою,  лагідною, терплячою, а також креативною – ця професія для тебе.

До завдань опікуна належать:

 • Щоденна діяльність пов’язана з доглядом дитини (наприклад: купання, пеленання, переодягання)
 • Правильне харчування дитини
 • Організація вільного часу дитини (підбір іграшок, або рухових занять, які впливають на його правильний психомоторний розвиток)

Працевлаштування:

 • В дитячих садочках, дошкільних закладах;
 • У будинках опіки, дитячих будинках
 • В хоспісах
 • В лікарнях (на відділах педіатрії,дитячої хірургії), у психіатричних лікарнях
 • В осередках для дітей з труднощами виховання
 • У якості няні, що найнята для догляду за дитиною коли відсутні батьки

  Предмети навчання:

  Характеристика психофізичних ознак розвитку дитини

  Ведення господарської діяльності в охороні здоров’я

  Розпізнання досягнень розвитку дитини

  Жестова мова

  Опіка над дитиною

  Допомога дитячою літературою

  Догляд за здоровою та хворою дитиною

  Харчування дитини згідно з поживними нормами

  Допомога музикою  в розвитку дитини

  Стимуляція розвитку через технічні та художні роботи

  Організація в закладах догляду та освіти

  Професійна  іноземна мова

  Професійна практика

Przedmioty nauczania:

Charakteryzowanie cech psychofizycznych rozwoju dziecka
Prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
Rozpoznawanie osiągnięć rozwoju dziecka
Język migowy
Opiekowanie się dzieckiem
Stymulowanie rozwoju dziecka
Wspomaganie dziecka literatura
Pielęgnowanie dziecka zdrowego i chorego
Odżywianie dziecka zgodnie z normami żywieniowymi
Wspomaganie rozwoju dziecka muzyką
Stymulowanie rozwoju poprzez prace techniczne i plastyczne
Organizacja opieki w placówkach opiekuńczo -wychowawczych
Język obcy zawodowy
Praktyka zawodowa

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Учні здобувають вміння спілкуватися з особою, що не чує через жестову мову, а також знайомляться з професійною іноземною (англійською або німецькою) мовою.

Навчання  закінчується зовнішнім іспитом, що підтверджує професійну кваліфікацію.
Skip to content