Ortoptysta / Ortoptystka

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

 Facebook  

Ortoptysta / Ortoptystka (tryb dzienny lub wieczorowy)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie dziennym lub wieczorowym)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły

Przedmioty nauczania:

Metody i technika pracy ortoptystki
Optyka
Psychologia
Choroby narządu wzroku
Wybrane zagadnienia z pediatrii
Anatomia i fizjologia dziecka
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Technologie informacyjne w branży medycznej
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język obcy zawodowy
Język migowy
Metody i technika pracy ortoptystki
Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki (zajęcia praktyczne)
Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
Praktyka zawodowa

Informacja o zawodzie ortoptystka / ortoptystka:

Ortoptystka, ortoptystka jest osobą, która zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. Do niej należy wykonywanie niezbędnych badań i pomiarów parametrów układu wzroku, takich jak badanie ruchów gałki ocznej, fiksacji, badanie kąta zeza, czy badanie retrakcji. Wszystkie badania wykonuje na zlecenie lekarza za pomocą odpowiednich urządzeń i tablic testowych.

Ortoptystka / ortoptysta przygotowuje pacjentów do zabiegów operacyjnych, a następnie nadzoruje i prowadzi ich rehabilitację. Odpowiada także za prowadzenie ćwiczeń u dzieci z różnymi rodzajami zeza, w celu powstrzymania dalszego postępowania wad wzroku. Do zadań ortoptystki należy także prowadzenie działalności profilaktycznej narządu wzroku.

Ponieważ pacjentami ortoptystów są dzieci stąd od osób pracujących w tym zawodzie wymagane jest odpowiednie podejście i umiejętności psychologiczne i pedagogiczne. Jest to zajęcie dla osób lubiących pracę z dziećmi, otwartych, łagodnych i cierpliwych.
Miejscem pracy dla ortoptystki są gabinety okulistyczne, gabinety ortoptyczne, poradnie leczenia zeza, poradnie neurookulistyczne oraz szpitalne oddziały okulistyczne.

Ortoptystka / ortoptysta może pracować w:

gabinetach okulistycznych
gabinetach ort optycznych
poradniach leczenia zeza
poradniach neurookulistycznych
szpitalnych oddziałach okulistycznych

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Skip to content