Dni Europy w Medyku: EUROPE IS WHAT WE MAKE OF IT

07/10/11 maja br. odbyły się tradycyjnie Dni Europy w naszej szkole. Wzięliśmy udział w najnowszych konsultacjach społecznych, stanowiących część debaty nt. przyszłości Europy – szczegóły na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_en (zachęcamy do udziału).

W ramach obchodów zrealizowane zostały również angielskojęzyczne lekcje otwarte z Europass’em i komunikacją w miejscu pracy dla poszczególnych zawodów. Udzielane były także  informacje ogólne oraz konsultacje indywidualne z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą, obowiązków przedsiębiorców w UE wynikających z RODO (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać już 25 maja br.) czy etapów wprowadzania wspólnej waluty w państwach członkowskich. Oplakatowaliśmy szkołę materiałami informacyjnymi i zapraszaliśmy do udziału w polsko-niemieckich obchodach Dnia Europy (9 maja) w dwumieście Frankfurt-Słubice czy Dniach Otwartych Funduszy Europejskich (np. Zabór – 12 maja). Ponadto, kontynuowane były warsztaty AT THE DENTIST ABROAD, które rozpoczęły się podczas II Biegu po Krew, a na które zapraszamy chętne grupy lektoratowe z zielonogórskich szkół (prosimy tylko o wcześniejszą rezerwację terminu).

Dla potrzeb niniejszego artykułu wykorzystano m.in. dokumentację fotograficzną zajęć na kierunkach kształcenia: Technik Farmaceutyczny, Technik Masażysta, Higienistka Stomatologiczna.

mgr Zofia Rosochacka , opiekun SKE EuroMedyk

Skip to content