Technik florysta

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

 Facebook  

Technik florysta (tryb dzienny i wieczorowy)

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry w trybie dziennym lub wieczorowym)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Florysta jest artystą z umiejętnościami manualnymi i wyobraźnią. Kreuje nowe spojrzenie na rośliny i ich wykorzystanie w przestrzeni człowieka.

Przedmioty nauczania:

Podstawy działalności gospodarczej (we florystyce)
Materiałoznawstwo roślinne ( w tym choroby roślin)
Kompozycje florystyczne (w tym materiałoznawstwo nieroślinne)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Psychologia sprzedaży
Język obcy zawodowy
Technologie informatyczne
Pracownia projektowania wyrobów florystycznych
Pracownia materiałoznawstwa roślinnego
Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych (zajęcia praktyczne)
Wychowanie fizyczne

Podczas nauki słuchacz zdobywa umiejętności przede wszystkim w:

– projektowaniu kompozycji i dekoracji roślinnych
– wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych
– przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów florystycznych

Informacja o zawodzie technik florysta:

Florysta to artysta posiadający umiejętności manualne i wyobraźnię. Dostrzega i umie pokazać piękno w każdej roślinie, nawet jeżeli roślina jest zwykłym chwastem. To ktoś więcej niż bukieciarz, czy kwiaciarz – to artysta, człowiek z pasja, kreujący nowe spojrzenie na rośliny i ich wykorzystanie w przestrzeni człowieka. W tym zawodzie przyda się cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu. Ważnymi cechami będzie też umiejętność pracy pod wpływem stresu i presją czasu. Florysta musi nawiązywać dobry kontakt z klientem, po to aby jego wizje przełożyć na rzeczywiste kompozycje i dekoracje kwiatowe.

Florysta może być zatrudniony w:

kwiaciarni
salonach dekoracyjnych
założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Skip to content