Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

 Facebook  

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (tryb dzienny i wieczorowy)

Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry w trybie dziennym lub wieczorowym)

Nauka jest bezpłatna!!!
Oferta skierowana do absolwentów szkół średnich, również bez zdanej matury.
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Przedmioty nauczania:

Techniczne bezpieczeństwo pracy
Podstawy prawa pracy
Ergonomia w procesie pracy
Zagrożenia w środowisku pracy
Ocena ryzyka zawodowego
Identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
Język obcy zawodowy

W trakcie procesu kształcenia słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

Informacja o zawodzie technik BHP:

Technik BHP:
to specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy, który określa i analizuje warunki pracy oraz  nadzoruje ich przestrzeganie,
przygotowuje i przeprowadza szkolenia dla wszystkich osób zatrudnionych w zakładzie,
przygotowuje pracowników do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania obowiązków,
sporządza protokoły powypadkowe w środowisku pracy,
technik BHP może być zatrudniony w zakładach pracy oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi w zakresie szkoleń BHP.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Skip to content