Zaznacz stronę

Protetyk słuchu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

Protetyk słuchu (tryb dzienny lub wieczorowy)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie dziennym lub wieczorowym)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Przedmioty nauczania:

Anatomia, fizjologia i patologia
Otoplastyka
Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu
Metody badania słuchu
Metody doboru aparatów słuchowych
Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Język migowy
Język obcy w ochronie zdrowia
Pracownia badania słuchu
Pracownia dopasowania aparatów słuchowych
Pracownia opieki audioprotetycznej
Trening interpersonalny
Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu (zajęcia praktyczne)
Wychowanie fizyczne
Praktyka zawodowa

Informacja o zawodzie protetyk słuchu:

Zawód protetyk słuchu wymaga wiedzy i kwalifikacji z wielu dziedzin nauki tj.: medycyny, elektroniki, psychologii, akustyki, fizyki, matematyki oraz marketingu.

Protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. W momencie potrzeby protezowania protetyk musi dokonać odpowiedniego wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta, jak również jego możliwości manualnych, które są bardzo ważne w obsłudze takiego urządzenia. Następnie pobiera odlew ucha, według którego produkuje się wkładkę uszną do aparatu zausznego lub obudowę do aparatu wewnątrzusznego. Pacjent po zaprotezowaniu zostaje pod opieką protetyka, który powinien zapewnić mu komfort psychiczny i ułatwić asymilację ze społeczeństwem.

Dynamicznie rozwijająca się od około 15 lat dziedzina protetyki słuchu w Polsce koreluje pomiędzy potrzebami pracodawców, a możliwościami dostarczenia odpowiedniej liczby wyspecjalizowanego personelu medycznego. Rozwijający się rynek protetyki słuchu w Polsce wymaga coraz większej liczby pracowników, ludzi z kierunkowym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym.

Protetyk słuchu może pracować w:

Prywatnych firmach zajmujących się sprzedażą aparatów słuchowych
Firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem aparatów słuchowych, systemów komunikacji scenicznej i wielu innych branżach
Współpracować z NFZ jako protetycy-audiometryści /dobór aparatu słuchowego/
Współpracować z gabinetami medycyny pracy w zakresie regularnych badań słuchu pracowników
Współpraca z lekarzem otolaryngologiem w wykonywaniu aparatów słuchowych dla zdiagnozowanych przez lekarzy pacjentów.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.