Zaznacz stronę

Kurs sekretarka medyczna/asystentka medyczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

ul. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra  tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

www.http://medyk.zgora.pl  , msz@medyk.zgora.pl

 

KURS Sekretarek medycznych/asystentek medycznych

Po którym każda osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

w zawodzie „ sekretarka medyczna/asystentka medyczna „

wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji.

 

Wykonywanie zawodu sekretarka medyczna/asystentka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Sekretarka medyczna/asystentka medyczna organizuje pracę biurową, posługując się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi oraz środkami przekazu informacji. Sekretarka medyczna/asystentka medyczna , w ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.) zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz społeczności lokalnej, udziela informacji o świadczonych usługach medycznych oraz warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych. Prowadzi rozliczenia finansowe i ewidencję wykonywanych usług medycznych, wystawia rachunki i zaświadczenia. Prowadzi rejestr korespondencji, przygotowuje − na polecenie przełożonego − treść korespondencji i zarządzeń wewnętrznych, prowadzi tablicę ogłoszeń, przygotowuje pisemne informacje dla pacjentów i personelu.

Sekretarka medyczna/asystentka medyczna przygotowuje, na polecenie przełożonych, sprawozdania z działalności placówki służby zdrowia, w tym zestawienia danych statystycznych służące do analizy tej działalności. Przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami. Zawód sekretarki medycznej/asystentki medycznej wykonywać można w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Sekretarka medyczna/asystentka medyczna pracuje w zespole pracowniczym, współpracuje z kierownikiem, lekarzami i pielęgniarkami jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej. Jej praca wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych. Ważne predyspozycje psychofizyczne do wykonywania tego zawodu to komunikatywność, cierpliwość i kultura osobista. Warunkiem uzyskania kwalifikacji sekretarka medyczna/asystentka medyczna jest ukończenie 3 miesięcznego kursu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN) w zawodzie „ sekretarka medyczna ‘’ wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Organizacja sekretariatu medycznego

 

 • profesjonalna obsługa pacjenta (bezpośrednia/telefoniczna/emailowa), w tym obsługa trudnego pacjenta
 • rejestracja medyczna
 • dokumentacja medyczna według nowych przepisów
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej
 • prawidłowe prowadzenie i obieg dokumentacji medycznej
 • wypisywanie zaświadczeń
 • sporządzanie wypisów dla pacjentów
 • sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej

 

 1. Rola poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych
 • wyniki badań medycznych
 • wypełnianie druków medycznych
 1. Podstawy psychologii, etyka zawodowa
 • budowanie profesjonalnych relacji z pacjentem
 • budowanie prawidłowych relacji ze współpracownikami
 • zasady dobrej współpracy z lekarzem
 • dbanie o dobry wizerunek sekretariatu medycznego

 

 1. Liczba godzin: 61 
 • zagadnienia praktyczne   10 godz.
 • język migowy                    5 godz.
 • pierwsza pomoc                6 godz.
 • zagadnienia z psychologii 10 godz.
 • zagadnienia prawne         15 godz.
 • praktyki                           15 godz.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Czas trwania szkolenia: 3 miesiące

Termin rozpoczęcia: rekrutacja ciągła

Rekrutacja ciągła przybliżony koszt : 700,00 zł ( płatne w ratach )

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Jeśli zbierze się grupa  12 osób, koszt kursu jest niższy.

Ilość miejsc: 12 osób w grupie

Miejsce : Zielona Góra Prowadzący: Nauczyciele Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze