Higienistka stomatologiczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

 Facebook  

Higienistka stomatologiczna (tryb wieczorowy)

Стоматологічна гігієна ( вечірній режим)

2 lata (4 semestry w trybie wieczorowym)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.
Навчання  є безкоштовним!!!
Можливість проходження професійної практики за кордоном Польщі на території Німеччини (Франкфурт, Губен, Берлін)

Przedmioty nauczania:

Wychowanie fizyczne
Działalność gospodarczej w ochronie zdrowia
Stany zagrożenia życia i zdrowia
Język migowy
Język angielski zawodowy
Komunikacja personalna i społeczna
Anatomia, fizjologia i patologia
Anatomia i fizjologia narządu żucia
Patologia narządu żucia
Farmakoterapia we stomatologii
Dokumentacja stomatologiczna
Organizacja pracy
Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
Technologie informacyjne w branży medycznej
Pracownia higieny stomatologicznej
Prowadzenie dokumentacji medycznej
Edukowanie pacjentów w zakresie promocji zdrowia
Pracownia zasad i technik pracy w gabinecie stomatologicznym
Działalność higienistki stomatologicznej
w gabinecie (zajęcia praktyczne)
Praktyka zawodowa

Предмети навчання:

Фізична культура

Господарська діяльність в охороні здоров’я

Стани загрози для життя і здоров’я

Жестова мова

Професійна англійська мова

Персональна і суспільна комунікація

Анатомія, фізіологія і патологія

Анатомія і фізіологія жувального органу

Патологія жувального органу

Фармакотерапія в стоматології

Стоматологічна документація

Організація праці

Освіта та зміцнення здоров’я в стоматологічній профілактиці

Інформаційні технології в медичній промисловості

Лабораторія стоматологічної гігієни

Ведення медичної документації

Навчання пацієнтів в сфері зміцнення здоров’я

Лабораторія правил і техніки роботи в стоматологічному кабінеті

Діяльність стоматологічної гігієни в кабінеті (практичні заняття)

Професійна практика

Informacja o zawodzie Higienistka stomatologiczna:

Celem pracy higienistki stomatologicznej jest:

 • przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu,
 • organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,
 • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej
  z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,
 • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

W czasie nauki słuchacze przygotowują się do:

 • asystowania lekarzowi dentyście różnymi metodami,
 • współdziałania z lekarzem dentystą w wykonywaniu zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji gabinetu dentystycznego,
 • wykonywania badań i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem
  i na zlecenie lekarza dentysty,
 • edukowania pacjentów w zakresie promocji zdrowia,
 • posługiwania się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami pod nadzorem
  i na zlecenie lekarza dentysty.

Kształcenie praktyczne odbywa się w:

 • pracowniach szkolnych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • innych podmiotach stanowiących potencjalnie miejsce zatrudnienia absolwenta.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЮ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ГІГІЄНИ:

  Метою (завданням) роботи стоматологічної гігієни є:

 • Приготування кабінету і місця роботи стоматолога і постійне технічне обслуговування обладнанням
 • Організація робіт, пов’язаних із забезпеченням послуг з області стоматології
 • Виконання адміністративної діяльності та ведення документації пов’язаної з функціонуванням стоматологічного кабінету
 • Виконання вступних стоматологічних досліджень та профілактично – лікувальних процедур під наглядом і за дорученням стоматолога
 • Ведення стоматологічної оздоровчої освіти та зміцнення здоров’я в різних сферахПід час навчання учні готуються до:
 • Асистування стоматологу різними методами,
 • Взаємодія з лікарем – стоматологом у виконанні профілактично – лікувальних і реабілітаційних процедур,
 • Ведення документації стоматологічного кабінету,
 • Виконання досліджень і профілактично – лікувальних процедур під наглядом та за дорученням лікаря дантиста,
 • Навчання пацієнтів в сфері зміцнення здоров’я,
 • Користування обраною апаратурою згідно з процедурами під наглядом та за дорученням лікаря дантиста.Навчання практичне відбувається в:
 • Шкільних лабораторіях,
 • Стоматологічних кабінетах,
 • Інших об’єктах, що є потенційним місцем працевлаштуванням випускника.Стоматологічний гігієніст може знайти роботу в:приватному стоматологічному кабінеті,державному стоматологічному кабінеті підприємств охорони здоров’я,

  стоматологічних клініках, відділах лікарні щелепної хірургії,

  кабінетах оздоровчої профілактики і долікарської допомоги у дошкільних закладах та школах.

  Учні здобувають вміння спілкуватися з особою, що не чує через жестову мову, а також знайомляться з професійною іноземною (англійською або німецькою) мовою.

  Навчання закінчується зовнішнім іспитом, що підтверджує професійну кваліфікацію.

Higienistka stomatologiczna może pracować w:

prywatnych gabinetach stomatologicznych,
gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
klinikach dentystycznych, szpitalnych oddziałach chirurgii szczękowej,
gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
w przedszkolach i szkołach.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Skip to content