Zaznacz stronę

Higienistka stomatologiczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

Higienistka stomatologiczna (tryb wieczorowy)

2 lata (4 semestry w trybie wieczorowym)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Przedmioty nauczania:

Wychowanie fizyczne
Działalność gospodarczej w ochronie zdrowia
Stany zagrożenia życia i zdrowia
Język migowy
Język angielski zawodowy
Komunikacja personalna i społeczna
Anatomia, fizjologia i patologia
Anatomia i fizjologia narządu żucia
Patologia narządu żucia
Farmakoterapia we stomatologii
Dokumentacja stomatologiczna
Organizacja pracy
Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
Technologie informacyjne w branży medycznej
Pracownia higieny stomatologicznej
Prowadzenie dokumentacji medycznej
Edukowanie pacjentów w zakresie promocji zdrowia
Pracownia zasad i technik pracy w gabinecie stomatologicznym
Działalność higienistki stomatologicznej
w gabinecie (zajęcia praktyczne)
Praktyka zawodowa

Informacja o zawodzie Higienistka stomatologiczna:

Celem pracy higienistki stomatologicznej jest:

 • przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu,
 • organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,
 • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej
  z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,
 • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

W czasie nauki słuchacze przygotowują się do:

 • asystowania lekarzowi dentyście różnymi metodami,
 • współdziałania z lekarzem dentystą w wykonywaniu zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji gabinetu dentystycznego,
 • wykonywania badań i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem
  i na zlecenie lekarza dentysty,
 • edukowania pacjentów w zakresie promocji zdrowia,
 • posługiwania się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami pod nadzorem
  i na zlecenie lekarza dentysty.

Kształcenie praktyczne odbywa się w:

 • pracowniach szkolnych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • innych podmiotach stanowiących potencjalnie miejsce zatrudnienia absolwenta.

Higienistka stomatologiczna może pracować w:

prywatnych gabinetach stomatologicznych,
gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
klinikach dentystycznych, szpitalnych oddziałach chirurgii szczękowej,
gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
w przedszkolach i szkołach.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.