Zaznacz stronę

Asystentka stomatologiczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

Asystentka stomatologiczna (tryb wieczorowy)

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry w trybie wieczorowym)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Przedmioty nauczania:

Wychowanie fizyczne
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Anatomia, fizjologia, patologia
Anatomia i fizjologia narządu żucia
Patologia narządu żucia
Farmakoterapia stomatologiczna
Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
Dokumentacja medyczna w stomatologii
Język angielski zawodowy
Język migowy
Asystowanie lekarzowi dentyście
Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
Trening umiejętności społecznych
Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
Czynna asysta w gabinecie stomatologicznym (zajęcia praktyczne)
Praktyka zawodowa

Informacja o zawodzie asystentka stomatologiczna:

Celem pracy asystentki stomatologicznej jest:

 • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy,
 • asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
 • przygotowywanie i przechowywanie  leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowanie na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii,
 • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej
  z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

W czasie nauki słuchacze przygotowują się do:

 • przygotowania gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi
  w stomatologii,
 • asystowania lekarzowi dentyście różnymi metodami,
 • prowadzić dokumentacje gabinetu dentystycznego.

Kształcenie praktyczne odbywa się w:

 • pracowniach szkolnych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • innych podmiotach stanowiących potencjalnie miejsce zatrudnienia absolwenta.

Asystentka stomatologiczna może pracować w:

prywatnych gabinetach stomatologicznych,
gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
klinikach dentystycznych,
szpitalnych oddziałach chirurgii szczękowej.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.