Zaznacz stronę

 

W związku z Dniem Języków Obcych (26 września) zapraszamy na najbliższe kursy

 JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO   

rekrutacja stała ruszamy po zebraniu grup 10-osobowych

Terminy realizacji kursów: październik 2018 r. – maj 2019 r.

 

 

Kursy językowe obejmują 60 h dydaktycznych w semestrze + 10 konsultacji praktycznych                      na grupę GRATIS!

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym:

– komunikacja i doskonalenie języka obcego wg poziomu grupy

– przygotowanie do wybranego egzaminu zewnętrznego: na poziomie FCE / ZD

– elementy języka zawodowego, w razie zgłoszonego zapotrzebowania grupy

– wizyta w zakładzie pracy w porozumieniu z pracodawcą (osoby pracujące)

 

Miejsce kursu – pracownia językowa / sala komputerowa CKZiU w Zielonej Górze.

Prowadząca: mgr Zofia Rosochacka

oraz u prowadzącej w pracowni językowej

Po kliknięciu na link proszę wybrać odpowiedni kurs i wypełnić formularz zgłoszeniowy

 

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

 

KONTO BANKOWE
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

 

Opis: imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika oraz nazwa kursu

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione pocztą elektroniczną lub telefonicznie

Informacje dodatkowe: www.medyk.zgora.pl