REKRUTACJA

Regulamin Rekrutacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

w Zielonej Górze na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

Art. 154, ust. 1, pkt 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, Dziennik Ustaw z 2023 r. (poz. 900, 1672, 1718 i 2005).

Zarządzenie nr 11/2024 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 r.

  1. Zgłoszenie elektroniczne (kliknij link poniżej, aby wypełnić formularz):

https://2-msz-zgora.sad.edu.pl/index.php?mod=recrutation

  • możesz zarejestrować się jednocześnie na 2 kierunki – jeden w formie dziennej, drugi wieczorowej
  1. Formularz po wypełnieniu wydrukuj i podpisz
  2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w kwocie 40 zł. na konto:

Numer konta: 86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

Tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna

Dane do przelewu: CKZiU Medyk, ul. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

  • zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej są absolwenci i słuchacze Medyka
  1. Do formularza dołącz:

– oryginał świadectwa szkoły średniej (dopuszczalny również odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)

– potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

– orzeczenie lekarza o przeciwskazaniu o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki na wybranym wydziale i do wykonywania wybranego zawodu

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub poradni psychologiczno-pedagogicznej (tylko jeżeli kandydat takie posiada)

– 1 zdjęcie ( w przypadku ubiegania się o legitymację)

  1. Dokumenty dostarcz osobiście do sekretariatu szkoły.

Terminy postepowania rekrutacyjnego 2023/2024

Skip to content