Kurs- Taping Rehabilitacyjny

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

ul. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra  tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

www.http://medyk.zgora.pl  , msz@medyk.zgora.pl

 

 Po kliknięciu na link proszę wybrać odpowiedni kurs i wypełnić formularz zgłoszeniowy

 Cena kursu: 600 zł

Dla uczniów CKZiU „Medyk” cena promocyjna

KONTO BANKOWE
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”, ul Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

numer konta :86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

Opis: imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika oraz nazwa kursu

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione pocztą elektroniczną!

Informacje dodatkowe: www.medyk.zgora.pl

tel.: 691474861