KURS METODY McKENZIEGO CZĘŚĆ A

CZĘŚĆ A

ZIELONA GÓRA –   Kurs McKENZIEGO CZĘŚĆ A – nabór trwa (termin jest ustalany po zebraniu się grupy)

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej

https://2-msz-zgora.sad.edu.pl/index.php?mod=recrutation

plakat Zielona goĚ ra

Ważna INFORMACJA !!!!

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do kursu

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej

https://2-msz-zgora.sad.edu.pl/index.php?mod=recrutation

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do kursu:

– informację o możliwości skorzystania z dofinansowania do kursu, po rejestracji w  Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=177145
   W województwie lubuskim Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt Lubuskie Bony Rozwojowe, który jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych
Lubuskie Bony Rozwojowe http://www.bony.region.zgora.pl
–  Kurs poprowadzi Jacek Tuz
           Kurs A odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” Wazów 44, 65-044 Zielona Góra
Poniżej przedstawiamy plan godzinowy kursu .
             Czwartek  14.00 – 20.00.
             Piątek  14.00-20.00
             Sobota 09.00-18.00
             Niedziela  08.00-15.00
         Opłaty kursowej (która wynosi 1650 PLN i obejmuje cenę kursu, materiałów kursowych oraz wszelkie koszty organizacyjne – w tym cenę serwisów kawowych)
  • można się również zapisać  u organizatora ze strony CKZIU” Medyk”

Organizator: p. Kamila Borkowska lub p. Natalia Rogaczewska
                                      Kontakt: tel.509 729 136 lub 609 801 900

mail:  medyk@kursy.hub.pl

Skip to content