Kurs – Elementarny J. Migowy Cz.II

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” ul. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

www.http://medyk.zgora.pl , msz@medyk.zgora

 

KURS – ELEMENTARNY J.  MIGOWY CZ. II

 

Elementarny kurs j. migowego obejmuje 30 godzin[1] zajęć. Jest prowadzony  w formie warsztatów. Jego adresatem są wszystkie osoby, które chciałyby nauczyć się podstaw komunikacji z osobami niesłyszącymi. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest sprawność manualna obu rąk.

Zajęcia odbywać się będą w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.  Kurs kończy się egzaminem, a po jego pozytywnym zaliczeniu kursant otrzymuje certyfikat  z wyszczególnieniem zrealizowanych modułów nauczania i przeznaczonych na nie godzin. Słuchacze otrzymają również zaświadczenia na drukach MEN.

Organizatorem zajęć jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”, mające wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia dorosłych.

Kurs elementarny składa się z dwóch modułów:

  • I moduł – 5 godz. – Tożsamość środowiskowa i kulturowa głuchych; werbalne i niewerbalne metody porozumiewania się z niesłyszącymi; działalność Polskiego Związku Głuchych.
  • I moduł 25 godz. – Znaki ideograficzne – bloki tematyczne: praca, w sklepie, u lekarza. Język migowy w praktyce – odgrywanie scenek, dialogi, opisywanie obrazków itp.
  • Rekrutacja ciągła
  • Zapisy na kurs https://2-msz-zgora.sad.edu.pl/index.php?mod=recrutation

Po kliknięciu na link proszę wybrać odpowiedni kurs – i wypełnić formularz zgłoszeniowy

Czas trwania kursu: *****  (Dokładny grafik zajęć przedstawiony zostanie po zawiązaniu się grupy).

Cena kursu: 300 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Ilość miejsc: 10-15

Miejsce zajęć: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Zajęcia prowadzi: wykładowca – trener języka migowego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent elementarnego kursu j. migowego cz. II  będzie znać podstawowe problemy osób z głuchych i niedosłyszących. Pozna pojęcia związane z głuchotą. Nauczy się znaków daktylograficznych oraz wybranych ideograficznych w zakresie codziennej komunikacji oraz słownictwa zawodowego. Nabędzie kompetencje umożliwiające mu dalsze samokształcenie oraz będzie przygotowany do podjęcia nauki na kursie doskonalącym.

KONTO BANKOWE
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

Opis: imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika oraz nazwa kursu

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione pocztą elektroniczną!

Informacje dodatkowe: www.medyk.zgora.pl

tel.: 691474861

[1] 1 godzina zajęć to 45 min

Skip to content