Zaznacz stronę

Kurs – Elementarny J. Migowego dla pracowników służby więziennictwa

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Wazów 44, 65-044 Zielona Góra ,tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

www.http://medyk.zgora.pl, msz@medyk.zgora

 

 

KURS – ELEMENTARNY  J.  MIGOWY DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNICTWA

 

Elementarny kurs j. migowego obejmuje 60 godzin[1] zajęć. Jest prowadzony  w formie warsztatów. Jego adresatem są pracownicy służby więziennictwa: wychowawcy, strażnicy, psychologowie zatrudnienie w aresztach śledczych i zakładach karnych. Nauka języka migowego jest ważnym elementem doskonalenia pracowników służby więziennictwa m.in. dlatego, że Ustawą o języku migowym z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 209, poz. 1243) nakłada na instytucje, w tym publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, obowiązek obsługi osób posługujących się j. migowym.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest sprawność manualna obu rąk.

Zajęcia odbywać się będą w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. Kurs kończy się egzaminem, a po jego pozytywnym zaliczeniu kursant otrzymuje certyfikat z wyszczególnieniem zrealizowanych modułów nauczania i przeznaczonych na nie godzin. Słuchacze otrzymają również zaświadczenia na drukach MEN.

Organizatorem zajęć jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”, mające wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia dorosłych.

Kurs elementarny składa się z trzech modułów:

  • I moduł – 10 godz. – wprowadzenie w problematyką związaną z uszkodzeniami słuchu (podstawowe pojęcia związane z głuchotą; sytuacja społeczna, edukacyjna, zawodowa i zdrowotna osób niesłyszących w Polsce; tożsamość środowiskowa i kulturowa głuchych; werbalne i niewerbalne metody porozumiewania się z niesłyszącymi; działalność Polskiego Związku Głuchych)
  • I moduł 15 godz. –. Znaki daktylograficzne – alfabet palcowy, liczebniki główne i porządkowe.
  • I moduł 35 godz. – Znaki ideograficzne – słownictwo dotyczące podstawowej komunikacji, życia codziennego; wprowadzenie do słownictwa zawodowego, j. migowy w praktyce – odgrywanie scenek, dialogi, opisywanie obrazków itp.
  • Rekrutacja ciągła
  • Zapisy na kurs https://2-msz-zgora.sad.edu.pl/index.php?mod=recrutation

Po kliknięciu na link proszę wybrać odpowiedni kurs – i wypełnić formularz zgłoszeniowy

Czas trwania kursu: *****  (Dokładny grafik zajęć przedstawiony zostanie po zawiązaniu się grupy).

Cena kursu: 600 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Ilość miejsc: 10-15

Miejsce zajęć: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Zajęcia prowadzi: wykładowca – trener języka migowego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent elementarnego kursu j. migowego dla pracowników służb więziennictwa będzie znać podstawowe problemy osób z głuchych i niedosłyszących. Pozna pojęcia związane z głuchotą. Nauczy się znaków daktylograficznych oraz wybranych ideograficznych w zakresie codziennej komunikacji oraz słownictwa zawodowego. Nabędzie kompetencje umożliwiające mu dalsze samokształcenie oraz będzie przygotowany do podjęcia nauki na kursie doskonalącym.

 

KONTO BANKOWE
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

Opis: imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika oraz nazwa kursu

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione pocztą elektroniczną!

Informacje dodatkowe: www.medyk.zgora.pl

tel.: 691474861

[1] 1 godzina zajęć to 45 min.