„Terapia manualna kręgosłupa Th oraz żeber”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Wazów 44, 65-044 Zielona Góra tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

www.http://medyk.zgora.pl msz@medyk.zgora

„Terapia manualna kręgosłupa Th oraz żeber”

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika ze stroną praktyczną i teoretyczną terapii tkanek miękkich, terapią powięziową oraz podstawowymi technikami artykulacji i manipulacji  stawów. Są to bezpieczne i efektywne terapie, mające tylko względne przeciwskazania. Uczestnik kursu zapozna się również z anatomią palpacyjną (niezbędną w pracy z pacjentem)  i z diagnostyką funkcjonalną różnych dolegliwości związanych z układem ruchu. Pozna testy ortopedyczne, neurologiczne i funkcjonalne, które ułatwią pracę z pacjentem i dadzą dużo satysfakcji z wykonywanego zawodu. Zaznajomi się z topografią punktów spustowych oraz lokalizacją najczęstszych problemów bólowych pacjenta wraz z ich przyczyną powstania. Słuchacz zdobędzie gotowy i obszerny warsztat pracy z kręgosłupem piersiowym wraz z wygodnymi testami diagnostycznymi pozwalającymi różnicować problem każdego chorego. Szkolenie zostanie wzbogacone terapią wisceralną, co z punktu widzenia osteopatii, jest niezbędne do przywrócenia zdrowia w organizmie.

Manipulacje krótkodźwigniowe stawów wykorzystywane są w osteopatii, terapii manualnej oraz chiropraktyce. Metoda ta charakteryzuje się dużą szybkością wykonania oraz niewielką siłą potrzebną do wykonania zabiegu. Technika HVLA jest stosunkowo bezpieczna i bardzo efektywna. Wykonanie manipulacji tą metodą jest skuteczne i całkowicie bezbolesne dla pacjenta.

Terapia manualna tkanek miękkich jest wręcz niezbędna przed wykonaniem zabiegów stawowych. Absolwent kursu będzie potrafił kompleksowo przeprowadzić skuteczną terapię odcinka piersiowego kręgosłupa, ze zrozumieniem różnych dysfunkcji w problemach klinicznych.

Prowadzący: Adam Marciniak   link do strony: http://fizjoterapia-wolsztyn.pl

Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację  kursu

  • 1 moduły (20 godzin)

Przewidywana liczba osób uczestnicząca w kursie: 10 – 16 osób

Planowany termin  kursu: 20-21 października  2018 r.

Koszt szkolenia 700 zł (za każdy moduł)

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej

https://2-msz-zgora.sad.edu.pl/index.php?mod=recrutation

  • zgłoszenie chęci uczestnictwa w kursie na adres mail: medyk@kursy.hub.pl
  • dokonanie wpłaty za uczestnictwo w kursie na tydzień przed planowanym rozpoczęciem kursu
  • dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł jest potwierdzeniem i gwarancją miejsca na kursie
  • liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń

 

KONTO BANKOWE
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

  1. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

 

Opis: imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika oraz nazwa kursu

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione pocztą elektroniczną!

Informacje dodatkowe: www.medyk.zgora.pl tel.: 691474861

Skip to content