Zaznacz stronę

Po zdalnej przerwie opiekun SKE EuroMedyk mgr Zofia Rosochacka reprezentowała szkołę na kolejnym stacjonarnym kongresie, na który zaprosili: Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak i Pan Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek. Wystawcy i prelegenci określili m.in. kształt nastrojów i potrzeb wśród pracodawców i przedsiębiorców, przedstawicieli nauki oraz samorządów w regionie, wskazując również podczas wystąpień, debat i dyskusji kuluarowych w open space – jako mentorzy i wzór dla następnego pokolenia – jak przebrnęli przez utrudnienia pandemiczne.

W roku bieżącym CKZiU Medyk otrzymał spory projekt z funduszy unijnych, których stoisko również pojawiło się na Kongresie. Zapraszamy do zapoznania się z uzupełnioną biblioteczką nt. funduszy i dobrych praktyk, a opiekun SKE EuroMedyk chętnie przekaże zainteresowanym słuchaczom informacje z Kongresu, uzupełniające działalność funkcjonujących w szkole w ramach projektu doradców zawodowych.

Więcej nt. poszczególnych dni Kongresu m.in. w trzech poniższych relacjach multimedialnych:

https://gazetalubuska.pl/inauguracja-kongresu-gospodarczego-lubuskie-2021/ar/c1-15839389

https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/17397/zielona-energia-przyszlosci

https://www.lubuskie.pl/galeria/6773?slug=gala-kongresu-gospodarczego—lubuskie-2021