Relacja z Europejskiego Dnia (Tygodnia) Języków

W tym roku także badaliśmy, iloma językami potrafią porozumiewać się uczniowie i słuchacze Medyka. Okazało się, iż poza wiodącymi językami polskim i angielskim, część z nas porozumiewa się również w języku niemieckim, francuskim, hiszpańskim, duńskim, ukraińskim czy rosyjskim. Mamy wśród nas nawet jedna osobę, która zaprezentowała znajomość języka kaszubskiego. Rozmawialiśmy o językach, w jakich możemy i potrafimy porozumiewać się w przyszłości w zawodzie – doszliśmy do wniosków, że język polski, angielski, niemiecki i migowy są najbardziej reprezentatywne w tym zakresie. Jak co roku, rozwiązywaliśmy quiz’y, np. rozpoznawaliśmy ze słuchu języki europejskie – najlepsza w tym quiz’ie okazała się grupa przywróconego od września w naszej szkole do kształcenia policealnego Technika Farmacji.

Tego, że kompetencje językowe są kluczowe we współczesnym świecie, nie trzeba nikomu udowadniać, ale na palący problem jak szukać najtrwalszej motywacji wewnętrznej do poszerzania tych kompetencji można było znaleźć kilka odpowiedzi podczas konferencji nauczyciel języków obcych województwa lubuskiego z okazji Europejskiego Dnia Języków. 27 września 2019 r. w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się ona pod hasłem: Dydaktyka w dobie przemian – w poszukiwaniu modelu szkoły przyjaznej uczniom pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Anny Polak oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Podczas zajęć wypełnialiśmy również ankietę samooceny poziomu językowego w językach europejskich z uwzględnieniem POZIOMU JĘZYKA W SKALI RADY EURoPY (CEFR) – więcej informacji nt. CEFR: https://www.lang.com.pl/lang-ltc/blog/373-poziom-jezyka-w-skali-rady-europy-co-to-jest-cefr.html Jeśli ktoś jeszcze nie sprawdzał poziomu swoich kompetencji językowych wg CEFR, poniżej zachęcamy do wypełnienia ankiety na stronie https://edl.ecml.at/ :

SELF-EVALUATE YOUR LANGUAGE SKILLS

The 'Self-evaluate your language skills’ tool helps you to assess your level of proficiency in the languages you know according to six reference levels described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The game draws on the CEFR’s Self-assessment grid. This tool was developed by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe.

TOOL ZUR SELBSTEINSCHÄTZUNG DEINER SPRACHKENNTNISSE

Mit diesem Tool kannst du deine Sprachkenntnisse nach den 6 Stufen des ’Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen’ selbst einschätzen. Dieses Tool wurde vom Europäischen Fremdsprachenzentrum, einer Institution des Europarates, entwickelt.

Z językowym pozdrowieniem, Z. Rosochacka

Skip to content