Miło nam poinformować, iż czynny udział lingwistki i prawnika mgr Zofii Rosochackiej w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na Wydziale Prawa , Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, organizowanej przez  Interdyscyplinarną Pracownię Prawa Medycznego i Bioetyki oraz SKN Prawa Biomedycznego pod opieką dr Agaty Wnukiewicz-Kozłowskiej  w dniu 26. maja br., zaowocował przyjęciem artykułu naszej nauczycielki dyplomowanej do publikacji w monografii „Hipokrates przed sądem” pod redakcją dr Aleksandry Klich (Uniwersytet Szczeciński) i mgr Katarzyny Smyk (Uniwersytet Wrocławski).

Skip to content