Za blisko 3,3, mln zł zielonogórski „Medyk” zrealizuje program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych. Wsparciem objętych zostanie kilkaset osób, które skorzystają z kursów oraz staży. Szkoła zmodernizuje też bazę dydaktyczną.
– Cieszę się, że udało sie znaleźć pieniądze na to zadanie. To ponad 2-letni projekt o dużym znaczeniu dla regionu, szczególnie w tym trudnym czasie epidemii. Raz jeszcze jako samorząd województwa pokazujemy, że zdrowie Lubuszan jest dla nas priorytetem. Udowadniamy też, że sprawnie wykorzystujemy środki unijne, czekając na pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki, który podpisał umowę na realizację zadania.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” zaproponuje doradztwo zawodowe 320 osobom. Tyle samo Lubuszan skorzysta z dodatkowych kursów oraz szkoleń zawodowych. Dodatkowo ponad 150 uczestników odbędzie staże u pracodawców. Dzięki projektowi „Z Medykiem w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych” uda się podnieść kompetencje prawie 20 nauczycieli i doposażyć szkolną bazę dydaktyczną. W sumie szkoła otrzyma 2,8 mln zł unijnego dofinansowania. Cały projekt jest wart blisko 3,3 mln zł. Dzięki pieniądzom, wsparciem uda się objąć słuchaczy 6 kierunków: opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, farmaceutycznych, elektroradiologii, masażysta i higienistka stomatolog.

Projekt z „Medykiem w przyszłość…” będzie realizowany przez ponad 2 lata.

Skip to content