Zaznacz stronę
W związku z nowym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Od 26 kwietnia 2021r. 

zajęcia teoretyczne odbywają sie  nadal na platformie e-lerningowej oraz poprzez komunikatory

natomiast praktyczna nauka zawodu ponownie realizowana jest stacjonarnie

dla wszystkich klas

Dyrektor CKZIU”Medyk Jarosław Marcinkowski

Rekrutacja  2021/2022r – ruszamy już 21 kwietnia

Biblioteka on -line

Na czas trwania Pandemii coronavirusa biblioteka będzie czynna on-line

Szczegóły w zakładce Biblioteka

 

Wirtualny Spacer

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole