Nauczyciel MEDYKA na kolejnej konferencji naukowej

Nauczyciel MEDYKA na kolejnej konferencji naukowej

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej oraz Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego były organizatorami II Konferencji naukowo-szkoleniowej Innowacje w nauczaniu języków obcych: Interkulturowość w nauczaniu języka obcego, która odbyła się 18 lutego 2019 r. Konferencję honorowym patronatem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski.

Informacje nt. prelegentów i ich wystąpień w formie wykładów, prezentacji oraz warsztatów dostępne są na stronie http://konferencja.spnjo.uni.wroc.pl/program/. Z ramienia CKZiU czynny udział w konferencji wzięła mgr Zofia Rosochacka, prawnik i wieloletni nauczyciel „Medyka”, lektor zielonogórskich liceów oraz szkół  językowych. Więcej zdjęć z tej prestiżowej, charakteryzującej się wysokim poziomem merytorycznym konferencji do obejrzenia na stronie: http://konferencja.spnjo.uni.wroc.pl/.

 

Skip to content