MOJA OJCZYZNA – MOJA DUMA”

„Kościół katolicki w historii Polski – zwiedzanie zespołu klasztornego

Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej”

W kwietniu 2018 roku wydział Opiekun Medyczny wraz z wychowawcą zorganizował jednodniową wycieczkę o charakterze turystyczno – rekreacyjnym do Obry. Celem wycieczki oprócz wypoczynku było również poznanie historii Polski i naszego regionu w kontekście roli kościoła katolickiego w kształtowaniu losów ojczyzny i tożsamości narodowej Polaków.

Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z historią zgromadzenia, powstania klasztoru i kościoła w Obrze. Śledząc losy Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz zespołu klasztornego w których się znajduje można dojść do wniosku, że historia kościoła ściśle splata się z historią Polski. Przykładem jest fakt, że wybudowana w XIII wieku świątynia została częściowo zniszczona w czasie potopu szwedzkiego. W okresie zaborów kościół był ostoją polskości, walki z germanizacją oraz istotnym elementem podtrzymywania tożsamości narodowej. Efektem ww. zaangażowania kościoła było dokonanie konfiskaty dób klasztornych i likwidacji zgromadzenia przez zaborcę pruskiego. Wówczas to zakonnicy zostali zmuszeni do opuszczenia budynków. Ich powrót do Polski był możliwy dopiero w roku 1919, tuż po odzyskaniu niepodległości. W Obrze bracia Oblaci zamieszkali  od 1926 do 1939. Po II wojnie światowej Oblaci ponownie powrócili do swojego klasztoru. Wznowiono wówczas działalność Wyższego Seminarium Duchownego, które funkcjonuje do dziś.

Słuchacze zwiedzili również muzeum misyjne, które jest świadectwem ewangelizacji ludzi w odległych zakątkach globu i promowania Polski na całym świecie.

Opracowała mgr Joanna Sokołowska

 

Skip to content