Są jeszcze wolne miejsca !!!

KURS Sekretarek medycznych/sekretarek medycznych

Po którym każda osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

w zawodzie „ sekretarka medyczna/sekretarka medyczna„

wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji.

 

Wykonywanie zawodu sekretarka medyczna/asystentka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Sekretarka medyczna/asystentka medyczna organizuje pracę biurową, posługując się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi oraz środkami przekazu informacji. Sekretarka medyczna/asystentka medyczna , w ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.) zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz społeczności lokalnej, udziela informacji                                         o świadczonych usługach medycznych oraz warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych. Prowadzi rozliczenia finansowe i ewidencję wykonywanych usług medycznych, wystawia rachunki i zaświadczenia. Prowadzi rejestr korespondencji, przygotowuje − na polecenie przełożonego − treść korespondencji i zarządzeń wewnętrznych, prowadzi tablicę ogłoszeń, przygotowuje pisemne informacje dla pacjentów i personelu.

Sekretarka medyczna/asystentka medyczna przygotowuje, na polecenie przełożonych, sprawozdania z działalności placówki służby zdrowia, w tym zestawienia danych statystycznych służące do analizy tej działalności. Przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami. Zawód sekretarki medycznej/asystentki medycznej wykonywać można w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Sekretarka medyczna/asystentka medyczna pracuje w zespole pracowniczym, współpracuje z kierownikiem, lekarzami                                      i pielęgniarkami jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej. Jej praca wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych. Ważne predyspozycje psychofizyczne do wykonywania tego zawodu to komunikatywność, cierpliwość i kultura osobista. Warunkiem uzyskania kwalifikacji sekretarka medyczna/asystentka medyczna jest ukończenie 3 miesięcznego kursu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN) w zawodzie „ sekretarka medyczna ‘’ wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji.

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia

 

 1. Organizacja sekretariatu medycznego

 

 • profesjonalna obsługa pacjenta (bezpośrednia/telefoniczna/emailowa), w tym obsługa trudnego pacjenta
 • rejestracja medyczna
 • dokumentacja medyczna według nowych przepisów
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej
 • prawidłowe prowadzenie i obieg dokumentacji medycznej
 • wypisywanie zaświadczeń
 • sporządzanie wypisów dla pacjentów
 • sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej

 

 

 1. Podstawy psychologii, etyka zawodowa

 

 • budowanie profesjonalnych relacji z pacjentem
 • budowanie prawidłowych relacji ze współpracownikami
 • zasady dobrej współpracy z lekarzem
 • dbanie o dobry wizerunek sekretariatu medycznego

 

 1. Liczba godzin około 70

 

 • zagadnienia praktyczne  
 • język migowy                   
 • pierwsza pomoc przedmedyczna             
 • podstawy psychologii z komunikacją interpersonalną
 • podstawy prawa medycznego        
 • praktyki                          

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Czas trwania szkolenia: 3 miesiące

Termin rozpoczęcia: rekrutacja ciągła

Miejsce: Zielona Góra Prowadzący: Nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego                                  i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze

 

Rekrutacja ciągła przybliżony koszt : 750,00 zł ( płatne w ratach )

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • dokonanie wpłaty za uczestnictwo w kursie na tydzień przed planowanym rozpoczęciem kursu
 • dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł jest potwierdzeniem i gwarancją miejsca na kursie
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej

LINK DO FORMULARZA (ZAPISY NA KURS)

https://2-msz-zgora.sad.edu.pl/index.php?mod=recrutation

 Kontakt: CKZiU Medyk w Zielonej Górze

liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. 

KONTO BANKOWE
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

Opis: imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika oraz nazwa kursu

 

Osoby, które potrzebują fakturę proszone są o przesłanie takiej informacji wraz
z niezbędnymi danymi do jej wystawienia na: sekretariat@medyk.zgora.pl

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione pocztą elektroniczną

 

 

Skip to content