Zapraszamy na najbliższy kurs

 JĘZYKA MIGOWEGO  w promocyjnej cenie 400 zł

Terminy realizacji kursu – wrzesień-październik 2018 r.

 

Kurs „Język migowy” trwa 40 h dydaktycznych

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym:

– podstawy języka migowego

– zasady BHP

– komunikacja w języku migowym PJM i SJM

 

Terminy realizacji kursu – wrzesień-październik 2018 r.

 

 

Po kliknięciu na link proszę wybrać odpowiedni kurs i wypełnić formularz zgłoszeniowy

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

 

KONTO BANKOWE
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

86 1090 1535 0000 0001 3326 9109

 

Opis: imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika oraz nazwa kursu

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione pocztą elektroniczną lub telefonicznie

Informacje dodatkowe: www.medyk.zgora.pl

Skip to content