Kierunki kształcenia

Uwaga

Rekrutacja na wszystkie kierunki zostaje przedłuzona

do konca sierpnia 2017r.

Wszystkich zainteresownych Serdecznie Zapraszamy

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

 • Technik Usług Kosmetycznych
 • Technik Masażysta
 • Technik Elektroradiolog
 • Higienistka Stomatologiczna
 • Opiekunka Dziecięca
 • Terapeuta Zajęciowy
 • Technik Sterylizacji Medycznej
 • Technik Farmaceutyczny
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej
 • Protetyk Słuchu
 • Technik Ortopeda
 • Opiekun Osoby Starszej
 • Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Ortoptystka
 • Florysta
 • Technik Elektroniki i Informatyki Medycznej
 • Asystentka Stomatologiczna – stacjonarny
 • Technik Masażysta – stacjonarny
 • Opiekun Medyczny – zaoczny
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Opiekun Medyczny – gimnazjum