Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

  • Protetyk słuchu
  • Technik ortopeda
  • Opiekun osoby starszej
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Ortoptystka
  • Technik elektroniki i informatyki medycznej
  • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Opiekun medyczny