Bukiet DREAM - dostawa kwiatów Poczta Kwiatowa 8746340761 - Allegro.pl

Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim pracownikom CKZiU „Medyk”

życzę zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w procesie nauczania i wychowania

oraz satysfakcji z wykonywanej pracy

Dyrektor CKZIU”Medyk”

Jarosław Marcinkowski

Skip to content