2024 Technik elektroradiolog

Czas trwania nauki:              2,5 roku
Tryb nauczania:                    dzienny
Ilość semestrów:                   5 semestrów
Ilość semestrów:                   5 semestrów

Informacje o zawodzie:

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych w placówkach opieki medycznej. W swojej pracy korzysta z wiedzy na temat metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Nieustający rozwoju techniki oraz współczesna medycyna stawia przed technikiem elektroradiologiem szerokie możliwości zatrudnienia, czyniąc ten zawód niezmiernie atrakcyjnym na rynku pracy.

Perspektywy zatrudnienia:

Publiczne i niepubliczne pracownie w zakładach opieki zdrowotne m.in:

 • rentgenowska (RTG),tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR),
 • radiologii interwencyjnej, angiografii, elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich
 • echokardiografii, densytometrii, audiometrii, spirometrii
 • mammografii
 • hemodynamiki
 • radiologii stomatologicznej
 • Sale operacyjne kardiochirurgii i ortopedii
 • Szpitalne oddziały ratunkowe
 • Oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji
 • Zakłady radioterapii, medycyny nuklearnej,
 • Kliniki weterynaryjne

Przedmioty nauczania:

Zarys psychologii
Prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pierwszej pomocy
Język migowy
Fizyka i aparatura w elektroradiologii
Ochrona radiologiczna
Diagnostyka obrazowa
Diagnostyka elektromedyczna
Radioterapia
Anatomia radiologiczna
Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
Język obcy w ochronie zdrowia
Wychowanie fizyczne
Praktyka zawodowa

Po zaliczeniu egzaminu zawodowego Słuchacz otrzymuje:

• Dyplom zawodowy
• Certyfikat Kwalifikacji zawodowej
• Suplement do dyplomu zawodowego w j. polskim i angielskim

Skip to content