Zaznacz stronę

 

Co roku celebrujemy Dni Języków (europejskich, obcych, werbalnych i niewerbalnych). 26 września 2021 r. Europejskie Dni Języków obchodzono po raz dwudziesty!

W dniach 23-28 września w Medyku odbyły się lekcje i warsztaty tematyczne z uwzględnieniem w szczególności języka angielskiego, niemieckiego, migowego, języków ojczystych naszych słuchaczy/oficjalnych czy mniejszości w UE. Mgr Zofia Rosochacka zaprezentowała publikację pokonferencyjną z ogólnopolskiego wystąpienia na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu innowacji w nauczaniu specjalistycznego języka obcego, udostępniła biblioteczkę broszur informacyjnych oraz uczestniczyła dodatkowo w regionalnej konferencji nauczycieli języków obcych w Hotelu Ruben w bm. Fotorelację z tych wydarzeń i program naszych obchodów zamieszczamy poniżej, dziękując szczególnie osobom z kierunków: Technik masażysta dzienny i wieczorowy, Asystentka stomatologiczna, Higienistka stomatologiczna, Technik farmaceutyczny, Opiekun medyczny, Opiekunka dziecięca za zainteresowanie komunikacją wielojęzyczną w aspekcie zawodowym i poza nim.